Remeo köper Delete Ympäristöpalvelut Oy

Remeo, ett av Hartwall Capital ägt bolag inom circulär ekonomi, har tecknat ett avtal om att köpa Delete Ympäristöpalvelut Oy:s hela aktiestock. Köpet stöder Remeos tillväxtstrategi genom att förstärka bolagets nätverk av återvinningsstationer och tillföra ett ytterligare utökat utbud av tjänster. Tack vare förvärvet växer också Remeos bygg- och rivningsavfallshanteringsverksamhet.

Efter företagsköpet går Delete Ympäristöpalvelut Oy:s affärsverksamhet i sin helhet över i Remeo-koncernens ägo.

Deletes återvinningsstationer blir en del av Remeos heltäckande nätverk, vilket utökar Remeos kapacitet för mottagning och hantering av återvinningsbart material.

Förvärvet planeras att slutföras under vecka 26.