Hartwall Capital minskade sitt innehav i Terveystalo Oyj

HC Holding Oy Ab, ett bolag ägt av Hartwall Capital, har sålt 6 000 000 aktier i Terveystalo Oyj, vilket motsvarar sammanlagt 4,69 procent av bolagets samtliga aktier och röster. 

Försäljningen gjordes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till inhemska och internationella institutionella placerare. 

Efter försäljningen äger Hartwall Capital 8 431 690 aktier i Terveystalo, vilket representerar kring 6,59 procent av bolagets samtliga aktier och röster. 

Försäljningen stöder Hartwall Capitals strategiska mål, samtidigt som Hartwall Capital kvarstår som en betydande ägare i Terveystalo med fortsatt stöd för bolaget och dess långsiktiga strategi.  

Terveystalo är en av Finlands ledande hälsovårdsbolag. Terveystalo erbjuder hälsovårdstjänster för företag, privatkunder samt den offentliga sektorn.  

Hartwall Capital är ett finländskt, familjeägt investeringsbolag. Hartwall Capital har varit  Terveystalos ägare sedan år 2017. 

Ovanstående text presenteras enbart i informationssyfte och kan inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning till att köpa, sälja, eller teckna sig för värdepapper eller andelar. Värdepappersförsäljningen sker inte i stater där ett erbjudande, en offertförfrågan eller försäljning innan registrering eller annan godkännandeåtgärd är förbjuden enligt ifrågavarande värdepappersmarknadslagstiftning.