Hartwall Capital stöder ett återval av Konecranes styrelse

Konecranes tre storägare Hartwall Capital, Solidium Oy och Ilmarinen har meddelat Konecranes styrelse att de föreslår för bolagsstämman att sittande styrelse återväljs för den period som avslutas vid bolagsstämman 2022.

Den sittande styrelsen består av Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum, Niko Mokkila och Janne Martin.
Hartwall Capital, Solidium Oy och Ilmarinen, representerande sammanlagt ungefär 21,48 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, föreslår också att Christoph Vitzthum återväljs som styrelsens ordförande. Hartwall Capital kommer att rösta för förslaget vid bolagsstämman 2021.

Bild: Konecranes