Katja Kuusilehto är Hartwall Capitals nya Financial Controller

Hartwall Capital har anställt Katja Kuusilehto för positionen som Financial Controller. Anställningen stöder den pågående utvecklingen av bolagets ekonomifunktion.

Katja Kuusilehto kommer närmast från S-Banken, där hon de senaste åren har arbetat vid treasuryfunktionen samt med bland annat fondbokföring samt likviditetshantering.

Innan S-Banken tillbringade Kuusilehto 18 år vid Aktia med till exempel värdeberäkning och ekonomiförvaltning på sitt bord.