Hartwall Capital utnämnde nya styrelsemedlemmar

Tom Eriksson samt Frank Korsström har valts in i Hartwall Capitals styrelse. I sammansättningen av den nya styrelsen har erfarenhet av investeringsverksamhet vägt tungt. Styrelsearbetet har också organiserats om: tätare kontakt och ett mer operativt grepp möjliggör att styrelsens kompetenser kan utnyttjas mer effektivt.

Eriksson, ekon. mag., har bland annat haft olika direktörsuppdrag i Wärtsilä, fungerade som Managing Director för Adveq Management AG 2004-2007 och är nu Chief Investment Officer vid Calibrium AG. Eriksson har tidigare haft flera styrelseuppdrag och sitter nu i bland annat Audico Systems samt Tolomeo Capital AG:s styrelser. 

Frank Korsström, DI, ekon.mag., arbetade för Accenture mellan 1998 och 2020, sedan 2006 som vd för Accenture i Finland samt sedan 2007 som vd för Accenture i Norden. Innan Accenture innehade Korsström tjänster i konsultbolagen SIAR-Bossard i Finland och Paris samt Boston Consulting Group i Sverige och Finland. Korsström är dessutom direktör samt ansvarig för genomförandet av för Finlands Näringsliv EK:s covid-19 exitstrategi samt fungerar som styrelseordförande i Ficolo Oy samt Rej-Design. Korsström är också förvaltningsrådsmedlem i Stiftelsen Arcada. 

Styrelsen består nu av sex medlemmar. Utöver Eriksson och Korsström består styrelsen av ordförande Michael Rosenlew, vice ordförande Peter Therman, Paul Hartwall samt Casimir Lindholm. 

– Hartwall Capitals styrelse fungerar nu mer som en investeringskommitté, säger ordförande Michael Rosenlew.  

En tätare möteskalender medger en ytterligare förbättrad smidighet i beslutsfattandet. Att styrelsesammankomsterna sker oftare möjliggör dessutom att styrelsemedlemmarna får en djup insikt i Hartwall Capitals arbete och projekt, vilket tillåter att styrelsens kompetenser och erfarenhet kan utnyttjas mer effektivt. I sammansättningen av den nya styrelsen har erfarenhet av investeringsverksamhet därför vägt tungt.