Hartwall Capital stöder Konecranes och Cargotecs fusion

Konecranes och Cargotecs styrelser har i dag offentliggjort beslutet att fusionera bolagen. Det nya bolaget som fusionen resulterar i blir en global ledare inom hållbara materialflöden. Hartwall Capital, Konecranes största ägare med 10,01% av aktierna, välkomnar fusionen och ger den sitt fortsatta fulla stöd samt förbinder sig till att rösta för fusionen.

– Vi är glada över att som största aktieägare i Konecranes ha kunnat ha en mycket aktiv roll och därmed äntligen möjliggjort den här processen, säger Hartwall Capitals styrelseordförande Michael Rosenlew.

– Vi tror att fusionen är rätt väg att gå. Tillsammans bildar Konecranes och Cargotec ett nytt finländskt storbolag med ett starkt finländskt ägande, vilket vi kan vara stolta över.

Den föreslagna fusionen sker genom en absorptionsfusion så att Konecranes uppgår i Cargotec. Konecranes aktieägare kompenseras med nyemitterade aktier i Cargotec till ett värde som motsvarar hälften det nya bolagets aktiestock, värde och röster och därtill föreslås det att Konecranes gör en extra utbetalning av medel på två euro per aktie till sina aktieägare innan fusionen slutförs. Efter fusionen kommer Hartwall Capital att äga en andel på 5% av det nya bolaget.

De respektive bolagens styrelser rekommenderar enhälligt fusionen för aktieägarna. Fusionen kräver ett godkännande vid de extra bolagsstämmor parterna kommer att sammankalla för att fatta ett beslut om fusionen samt ett godkännande av de relevanta konkurrensmyndigheterna. Enligt bolagen har aktieägare som representerar kring 27,4 procent av aktierna och rösterna i Konecranes samt kring 44,8 procent av aktierna och 76,3 av rösterna i Cargotec förbundit sig till att stöda fusionen. Ifall alla krav uppfylls beräknas fusionen äga rum under fjärde kvartalet år 2021.

Länk till det officiella börsmeddelandet