Hartwall Capital stärker sitt team genom strategiska rekryteringar

Hartwall Capital har stärkt sitt investerings- samt det administrativa teamet genom tre nyanställningar.

Andreas Lagerbohm börjar under hösten som ny ekonomichef (Chief Financial Officer). Andreas kommer till Hartwall Capital från Aktia, där han har ansvarade för koncernens ekonomiförvaltning som Head of Group Finance samt fungerade som VD för koncernens dotterbolag Aktia Finans. Andreas har också varit interim-CFO för Aktia-koncernen under en period av omorganiseringar i bolaget år 2017. Andreas har arbetat för Aktia sedan år 2015. Innan Aktia jobbade Andreas på KPMG med olika revisions- och konsulteringsuppgifter inom finansbranchen.

Noora Haraholma är Hartwall Capitals nyaste medlem i investeringsverksamhetsteamet, som Investment Associate. Haraholma har tidigare arbetat bland annat som konsult vid Boston Consulting Group, där hon främst har koncentrerat sig på företagsutveckling och -transformation, förnyelser av affärsmodeller och organisationer samt strategi- och due diligence-projekt.

Viktor Grandell har tillträtt som kommunikationsansvarig (Communications manager) vid Hartwall Capital. Tjänsten är ny och har tillsatts som ett led i Hartwall Capitals strävan att utveckla företagets interna och externa kommunikation. Grandell har tidigare arbetat som journalist och de tio senaste åren inom politiken, som kommunikationschef för Svenska folkpartiet i Finland.