Julhälsningar

Vi tackar för gott samarbete under det gångna året och önskar en Fridfull Juletid och ett Gott stundande Nytt Decennium 2020!

I år har vi velat stöda det förebyggande arbetet mot ungas marginalisering och har gjort en juldonation till Tukikummit-stiftelsen. Donationen stöder barn och ungdomars hobbyer och skolgång och således minskar de ungas sociala utslagning.

Juliga hälsningar,

Team Hartwall Capital