Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

Hartwall Capital Oy Ab

Meddelande

Fritt för publicering 3.12.2019

 

Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

HC Holding Oy Ab (”Hartwall Capital”, som är Hartwall Capital Oy Ab:s helägda dotterbolag) har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Oyj Abp (”Stockmann”). Hartwall Capital har den 3.12.2019 sålt 2,3 miljoner Stockmann B-serie aktier i Stockmann vilket motsvarar cirka 3,2 procent av alla aktier i Stockmann och 0.7 procent av alla röster. Aktierna såldes till finländska investerare. Den totala köpeskillingen i aktieförsäljningen uppgår till cirka 4,3 miljoner euro. I samband med aktieförsäljningen har Hartwall Capital med vissa begränsningar förbundit sig till att inte sälja sina resterande Stockmann-aktier tills Stockmann har publicerat sin delårsrapport för Q1 2020.

Efter aktieförsäljningen äger Hartwall Capital 3 186 488 Stockmann A-serie aktier och 2 929 126 B-serie aktier, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av alla Stockmanns aktier och 10,0 procent av alla röster. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingforsfilialen (”SEB”) agerade sole bookrunner i aktieförsäljningen.

”Hartwall Capital är en långsiktig ägare och vi har varit en aktiv aktieägare i Stockmann i tio år. Som ett investeringsbolag evaluerar vi regelbundet alternativen gällande våra innehav, och baserat på omsorgsfullt övervägande har vi beslutat att det nu är rätt tid för oss att minska vårt innehav i Stockmann. Efter aktieförsäljningen anser vi Stockmann vara en finansiell investering för oss. Således kommer vi inte att utöva en roll som aktiv ägare i motsats till den roll vi har haft under de senaste åren”, konstaterar Hartwall Capital Oy Ab:s Chef för Investeringsverksamheten Niko Mokkila.

 

Viktigt meddelande

Detta meddelande har endast uppgjorts för informationsändamål och skall inte anses utgöra ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna sig för, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalificering enligt gällande värdepapperslagar i sådan jurisdiktion.