Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Polarica

Hartwall Capital har med ett avtal undertecknat 20.12.2019 sålt sitt minoritetsinnehav i Polarica Holding AB, tillsammans med Intera Fund I Ky som varit huvudägare, till en grupp köpare bestående av flera investerare. Hartwall Capital var ägare i Polarica åren 2010-2019. Tilläggsuppgifter ger Niko Mokkila, Chef för Hartwall Capitals Investeringsverksamhet (niko.mokkila@hartwallcapital.fi).