Niko Mokkila utnämnd till att leda Hartwall Capitals investeringsverksamhet

DI, Ekon.mag. Niko Mokkila (1979) börjar i Hartwall Capitals tjänst under den pågående hösten. Mokkilas ansvarsområde är bolagets hela investeringsverksamhet och han rapporterar i den nya uppgiftsrollen direkt till styrelsen. Mokkila övergår till Hartwall Capital från riskkapitalsbolaget Altor och han har innalles ca 15-års erfarenhet från riskkapitalsbranchen och konsultuppdrag inom investeringsverksamhet. Mokkilas erfarenhet och expertis är i en central roll när bolagets investeringsverksamhet utvecklas framåt.

Bolagets styrelse har beslutat att inte välja en verkställande direktör till bolaget. Heidi Sulin som har skött uppgifterna som tillfällig verkställande direktör sedan oktober 2018 ansvarar i fortsättningen för bolagets övriga löpande administration och rapporterar såsom Mokkila direkt till styrelsen.

Bolagets styrelse och operativa team påbörjar under hösten en strategiprocess vars syfte är att göra specificeringar i bolagets investeringsstrategi och förtydliga verksamhetsmodellen. Möjliga förändringar informeras vid behov, uppskattningsvis i början av år 2020.

 

Ytterligare information:

Michael Rosenlew, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)