VD-byte på Hartwall Capital Oy Ab

Hartwall Capital Oy Ab:s VD Eeva Ahdekivi har lämnat sin post fr.o.m. 30.10.2018. Styrelsen tackar Ahdekivi för hennes arbetsinsats i bolaget i drygt tre år.

Styrelsen har påbörjat rekrytering av en ny VD. Chefsjurist Heidi Sulin har utnämnts till ställföreträdande VD.

Ytterligare information:

Ole Johansson, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)