Hartwall Capital investerar i LeaseGreen

”LeaseGreen har lyckats öppna enorm potential för stora fastigheters ägare”

Energiservicebolaget LeaseGreens ägarbas utvidgas. LeaseGreens ägare har genomfört en transaktion där släkten Hartwalls investeringsbolag Hartwall Capital går in som LeaseGreens ägare. Som en del av transaktionen investerar Hartwall Capital även 10 miljoner euro nytt kapital i bolaget. LeaseGreens operativa ledning och strategi förblir oförändrade och den aktiva ledningen och andra nuvarande ägare fortsätter som betydande aktieägare i bolaget.

”Vi fortsätter på vår bekanta inspirerande väg, men med starkare krafter”, säger LeaseGreens verkställande direktör Tomi Mäkipelto, som grundade bolaget år 2013 tillsammans med finans- och investeringsdirektören Juho Rönni. ”LeaseGreen har nu en stark kapitalstruktur för tillväxt och internationalisering.”

Enligt Mäkipelto förblir framgång med kunderna och personalen kärnan för LeaseGreens strategi. Förutsättningarna för framtida tillväxt stärks ytterligare när de nuvarande ägarna sporras av en långsiktig finsk partner.

”Vi har med Hartwall Capital under de senaste månaderna fört djupa diskussioner om LeaseGreens affärsverksamhet, tillväxtstrategi och verksamhetsmiljö. Med Hartwall Capitals stöd kan LeaseGreen fortsätta förverkliga sin nuvarande strategi och förbli ett entreprenörsdrivet bolag. För våra kunder gör vi allt större och ambitiösare projekt och vi förstärker nu LeaseGreens ägar- och kapitalstruktur på samma sätt som förr: i god tid på förhand.”

LeaseGreen planerar och genomför modernisering av energisystem i stora fastigheter genom en innovativ servicemodellsom omfattar även finansieringen. Bolaget som fungerar i både Finland och Sverige sysselsätter ca 60 högt utbildade proffs inom fastighetsteknik, och hade en omsättning på 21 miljoner euro år 2017. Bolaget förutspår att omsättningen stiger till 35-40 miljoner euro under det pågående året.

Hartwall Capital är ett investeringsbolag ägt av släkten Hartwall, vars rötter härstammar i det 1836 grundade dryckesbolaget Oy Hartwall Ab. Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi säger att Hartwall Capital eftersträvar hållbart värdeskapande genom aktivt ägande:

”LeaseGreen är ett av de senaste årens mest framgångsrika tillväxtföretag i Finland. Bolaget har öppnat enormt avkastningspotential för fastighetsägare genom att LeaseGreens servicemodell erbjuder fastighetsägarna möjlighet till energieffektiveringsinvesteringar på ett enkelt sätt. Effektiveringsinvesteringarnas avkastning är hög och kräver inte kapital från fastighetens ägare. Således är förverkligandet av projekten lönsamma och enkla för kunderna. LeaseGreens klara verksamhetsmodell, värderingar och företagaranda passar Hartwall Capitals strategi och vi vill vara med och stöda LeaseGreens företagare och personal i bolagets nästa utvecklingsfas.”

Marknadspotentialen för energirenovering av fastigheter är flera miljarder per år enbart i Finland och Sverige. Utöver starka ekonomiska faktorer stöder den globala diskussionen kring begränsning av klimatförändringen och ansvarsfull affärsverksamhet arbetet kring minskningen av fastigheternas energiförbrukning och CO2-utsläpp. Hartwall Capitals Eeva Ahdekivi och LeaseGreens Tomi Mäkipelto säger att de ser endast en riktning i utvecklingen:

”Trycket att förbättra energieffektiviteten och förminska utsläppen ökar. Företagen har en stor vilja att agera ansvarsfullt men få har egen kunskap att lösa de tekniska utmaningarna och dra nytta av alternativen.”

 

Tilläggsuppgifter:

 

Verkställande direktör

Eeva Ahdekivi

Hartwall Capital Oy Ab

050 523 5840

eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

www.hartwallcapital.fi

 

Verkställande direktör

Tomi Mäkipelto

LeaseGreen Group Oy

050 370 4092

tomi.makipelto@leasegreen.fi

www.leasegreen.fi