Hartwall Capital är med och stöder företagarskap

Hartwall Capital har undertecknat ett tvåårigt sponsoravtal med EY gällande den nationella EY Entrepreneur of the Year-företagartävlingen som EY ordnar årligen. EY Entrepreneur of the Year är en välrespekterad utmärkelse för tillväxtföretagare som inspirerar andra med sin vision, ledarskap och bedrifter. Med hjälp av tävlingen uppmuntrar man företagare till tillväxtorienterat och ansvarsfullt företagande samt strävar till att öka allmänt intresse och diskussion kring tillväxtföretagande.

EY Entrepreneur of the Year-tävlingen har ordnats i Finland sedan 2003 och är en del av en världsomfattande företagartävling där tusentals företagare deltar. Hela tävlingen kulminerar i en final som arrangeras i Monaco där ca 50 landspecifika representanter tävlar om världsomfattande titeln EY World Entrepreneur of the Year.

”Vi vill vara med och stöda nuvarande och nya finländska företagares väg till tillväxt genom att erbjuda deltagarna enastående tillfällen för lärande, nätverkande och utbyte av idéer. Som en inhemsk ägare kan Hartwall Capital i tävlingen även ge insikter om vad som är viktigt för tillväxtens finansiärer”, säger Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi.

För 2018-års del körde tävlingen igång idag 16.5.2018 på öppningsevenemanget i Helsingfors. Därefter följer områdestävlingar i Åbo, Lahtis, Tammerfors och Uleåborg. Finlands vinnare koras i november på en festgala som ordnas i Helsingfors. Läs mer om tävlingen och anmälningar på www.eoy.fi.