Nya styrelsemedlemmar i Hartwall Capital 2018

På bolagets extra bolagsstämma den 8.1.2018 valdes Ekon.mag. Jouni Grönroos och MBA, Ekon.mag. Casimir Lindholm till nya styrelsemedlemmar i Hartwall Capital.