Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

HC Holding Oy Ab (“Hartwall Capital”, ett bolag ägt av Hartwall Capital Oy Ab) har sålt sina aktier i Royal Unibrew A/S (”Royal Unibrew” eller ”Bolaget”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Aktieförsäljningen”). Hartwall Capital sålde 2 776 440 aktier i Bolaget, motsvarande 5,27 procent av alla aktierna och rösterna i Royal Unibrew. Transaktionen övertecknades flera gånger. Försäljningspriset i Aktieförsäljningen var DKK 350 per aktie och bruttointäkterna från Aktieförsäljningen uppgick sammanlagt till ungefär DKK 972 miljoner. Efter Aktieförsäljningen äger Hartwall Capital inga aktier i Bolaget.

Hartwall Capital vill vid detta tillfälle tacka Bolaget samt Bolagets ledning och styrelse för gott samarbete under de senaste fem åren då Hartwall Capital varit en betydande aktieägare i Bolaget.

Danske Bank A/S (“Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (“SEB”) agerade joint bookrunners i Aktieförsäljningen.

Kontaktuppgifter:

Eeva Ahdekivi, Verkställande direktör
Hartwall Capital Oy Ab
eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi