Hartwall Capital och Terveystalo Ab

Terveystalo Ab har idag 14.9.2017 meddelat att de planerar en börsnotering på Nasdaq Helsinkis huvudlista.

Terveystalo är ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag. Bolaget erbjuder grund- och specialhälsovård till företag, privatpersoner och kunder inom den offentliga sektorn. Till Bolagets hälsovårdstjänster hör allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra relaterade tjänster som tillsammans bildar en integrerad vårdkedja för hälsovården. Därtill erbjuder Bolaget ett sortiment digitala tjänster. Terveystalo erbjuder hälsovårdstjänster på 180 vårdcentraler i alla 20 största städer i Finland, och på digitala plattformer, vilka tillsammans utgör ett riksomfattande utbud av Bolagets tjänster.

Hartwall Capital Oy Ab har som en av ankarinvesterarna förbundit sig att teckna 10.1% av aktierna i Terveystalo (räknat av de utestående aktierna efter den eventuella börsintroduktionsemissionen) till det slutliga teckningspriset vid den eventuella börsintroduktionsemissionen under vissa villkor, och på villkor att Terveystalos hela aktiebeståndets värde vid det slutliga teckningspriset (efter emissionen fådda medel och uteslutande Bolagets eget aktieinnehav) är högst 1 250 miljoner euro.