Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Sponda

Hartwall Capital har i samband med ett offentligt bud sålt sitt innehav i Sponda Abp till det globala fondbolaget Blackstone Groups fastighetsfond Polar Bidco S.à r.l. Hartwall Capital var ägare i fastighetsbolaget Sponda från 2013 till 2017. För ytterligare information: Verkställande direktör Eeva Ahdekivi, eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi