Avfallshanteringsbolaget Remeos förnyade varumärke berättar om fokus på kärnan i cirkulär ekonomi

Remeo Oy, tidigare Suez Suomi Oy, förnyade sitt namn och varumärke under början av 2017 i samband med att Hartwall Capital blev majoritetsägare i bolaget. Det nya namnet är latin och betyder i stort ”jag återvänder”, vilket i samband med bolagets nya slogan – ”Ajattele. Uudestaan” (översatt: Tänk. Igen.) – berättar om en stark fokus på att utveckla samhällets möjligheter att återanvända naturresurser och genom detta främja cirkulär ekonomi.   

Återvinning är ett växande fenomen och affärsområde. Återvinning är även ett av regeringens spetsprogram som ger stora tillväxtmöjligheter.

”Vi ser att marknaden har en positiv, långsiktig tillväxttrend”, säger Hartwall Capitals Investgeringsdirektör Jussi Salokangas. ”Finland är föregångare inom många områden men vad gäller återvinningsgrad av avfall, ligger vi efter om man jämför med tex. de övriga Nordiska länderna. Samtidigt har man lagt höga målsättningar i EU och i Finland för både kort- och långsiktigt utveckling av återvinning. Vi tror att tillväxtutsikterna ser bra ut.”

”Bolag som Remeo möjliggör cirkulär ekonomi och är i en central roll då man diskuterar återanvändning av material som tex. fibrer, plast, glas, och metall till inhemskt råmaterial. Industrins intresse av att använda sekundära råmaterial ökar hela tiden.”

”Vi har främst köpt bolaget för att understöda dess tillväxt och för detta finns ett flertal möjligheter. Remeo kan växa geografiskt, genom att vidga sitt service utbud eller genom företagsköp.”

”Hartwall Capital är en långsiktig, inhemsk ägare och vi vill vara med och stöda finska bolags tillväxt samt utveckling med ett längre perspektiv”, säger Salokangas.

Remeos Verkställande direktör, Jorma Kangas ser ägarbytet som en början på en stark utvecklingsfas.

”En stark och insatt ägare ger bra förutsättningar för långsiktig utveckling och Hartwall Capital medverkar aktivt fär att skapa organisk tillväxt. Företagsköp passar bra in i Remeos verksamhet och är klart med på bolagets agenda. En nyligen förnyad lag om offentlig upphandling och delvis förnyande av avfallslagen öppnar marknaden och hämtar möjligheter för fri konkurrens”, summerar Verkställande direktör Kangas.

 

Remeo sysselsätter ca. 350 proffessionella inom återvinningsbranschen och bolagets omsättning år 2016 var ca. 74 miljoner euro. Bolaget har ca. 200 specialfordon för ändamålet. Remeo har servicecenters i Vanda, Riihimäki, Tammerfors, Heinola, Lahtis, Borgå, Kotka, Åbo, Vasa, Nystad, Villmanstrand, Seinäjoki, Vihanti och i Ylivieska. Remeo har nio anläggningar i Finland för återvinning och återanvändning av material. Det på anläggningarna återvunna materialet levereras för ändamålsenlig vidarebehandling eller till industrin som råmaterial.