Hartwall Capital köper SUEZ Groups finska verksamhet

Hartwall Capital Oy Ab har kommit överens med svenska SUEZ Recycling AB om att förvärva hela aktiestocken i SUEZ Suomi Oy Ab. SUEZ Finland är den franska SUEZ-koncernens finska filial.

SUEZ har varit verksam i Finland sedan år 1964 och sedan år 1998 har bolaget tillhört SUEZ-koncernen. SUEZ Finland är ledande bolag inom sin bransch i Finland. Bolaget hade år 2015 en omsättning på ca 71 miljoner euro samt sysselsätter ca 300 personer. Med hjälp av ca 200 avfallshanteringsbilar samt åtta förbehandlingsanläggningar, erbjuder företaget ett brett utbud av hantering och förbehandling av avfall för företag, kommuner och privathushåll i hela landet. Till utbudet hör bland annat uppsamling av olika typer av avfall, transport och förbehandling. Insamlade och förbehandlade avfallsfraktioner används som sekundärmaterial inom energiproduktion eller riktas till lämplig sluthantering.

Hartwall Capitals VD, Eeva Ahdekivi kommenterar: ”SUEZ Finlands verksamhet och position inom sin bransch är stabil och har goda utsikter för tillväxt. Behovet av återvunnet material inom industrin samt skärpta målsättningar gällande återanvändning stöder tillväxten inom branschen. Hartwall Capital är en långsiktig ägare, som strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av sina innehav och SUEZ Finland passar denna strategi väl. Vi uppskattar ledningens arbete med bolaget och stöder en starkare fokus på framtida tillväxtmöjligheter”

SUEZ Finlands VD, Jorma Kangas konstaterar: ”Vi har förbättrat bolagets lönsamhet, samtidigt som vi ökat försäljningen till företagskunder. Med stöd av vår nya ägare, kan vi fortsätta att fokusera på tillväxt, till exempel genom att identifiera nya behov inom branschen samt öka vårt serviceutbud.”

Transaktionen förväntas vara avslutad före slutet av år 2016. Parterna har kommit överrens om att inte delge detaljer gällande transaktionen. SUEZ Finlands namn och varumärke kommer förnyas under år 2017 i samband med att SUEZ Finland frigör sig från koncernen. Bolaget informerar om det nya varumärket under första halvan av året 2017. Transaktionen har ingen direkt inverkan på bolagets operativa verksamhet och kontaktuppgifter samt kundtjänst förblir oförändrade.

Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag, som gör direkta aktieinvesteringar i utvalda börs- samt onoterade bolag. Hartwall Capital är en aktiv ägare, som genom ett aktivt engagemang stöder målbolagens tillväxt. Hartwall Capital har ägarpositioner i åtta bolag och innehavens totala värde uppgår till drygt 700 miljoner euro.

EY Corporate Finance, Hannes Snellman, Deloitte och Vahanen fungerade som Hartwall Capitals rådgivare i transaktionen och finansieringen arrangerades av Nordea.

För tilläggsinformation:
Jussi Salokangas, Investeringsdirektör, Hartwall Capital
ringbud: 09 6818 560

www.suez.fi
www.hartwallcapital.fi