HC Ventures avyttrade sitt innehav i Finex Oy

HC Ventures Oy har den 1.6.2016 genom ett avtal sålt sina aktier i Finex Oy till Johnson & Matthey plc.

För ytterligare information:
Mats Therman, verkställande direktör, HC Ventures +358 (0)9 6818 5617