Utnämningar inom Hartwall Capital

EM Thomas Blumberg har utnämnts till Hartwall Capitals finansieringsdirektör (CFO) fr.o.m 2.5.2016.

EM Jussi Salokangas har utnämnts till Hartwall Capitals investeringsdirektör (Chief Investment Officer) fr.o.m 1.6.2016.