Eeva Ahdekivi utnämnd till Hartwall Capitals VD

Ekonomiemagister Eeva Ahdekivi, 48, har utnämnts till VD för Hartwall Capital Oy Ab fr.o.m. 1.9.2015. Eeva Ahdekivi har tidigare verkat som placeringsdirektör på Solidium Ab 2009-2015. Innan dess verkade Ahdekivi som ledande specialsakkunnig på avdelningen för ägarstyrning vid Stadsrådets kansli 2007-2009 och som direktör på Pohjola Asset Management Ltd 2004-2006 samt som partner på Conventum Oyj 1997-2002.

Hartwall Capitals nuvarande VD Bertel Langenskiöld, 64, går enligt ursprunglig överenskommelse i pension 30.9.2015.

För ytterligare information kontakta:
Tom von Weymarn, styrelseordförande: +358 400 212386
Ole Johansson, styrelsens vice ordförande: +358 40 7544360