Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Cramo

Hartwall Capital har idag genom ett avtal sålt sina aktier i Cramo Oyj till Zeres Capital AB.

För ytterligare information:
Bertel Langenskiöld, verkställande direktör, +358 (0)9 6818 5611