Hartwall Capital återinvesterar i dryckesindustrin

Hartwall Capital har beslutat att återinvestera i dryckesindustrin genom att stöda Royal Unibrew A/S i deras förvärv av dryckesbolaget Oy Hartwall Ab. Hartwall Capital kommer vid affärens closing att teckna sammanlagt upp till 1.046.000 st aktier, vilket efter emissionen innebär 9,39 % ägarandel i Royal Unibrew. I och med detta blir Hartwall Capital bolagets näst största ägare efter Chr. Augustinus Fabrikker A/S.

“Under processens gång har vi fått ett starkt förtroende för Royal Unibrew och deras ledning. Royal Unibrew är idag ett av de lönsammaste dryckesbolagen i Europa. Vi ser detta som en god möjlighet att skapa en stark dryckeskoncern i Norden och Baltikum”, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital.

För ytterligare information, kontakta:
Bertel Langenskiöld, verkställande direktör, tel. +358 9 6818 560
Tom von Weymarn, styrelseordförande, tel. +358 9 6818 560
www.royalunibrew.dk