Samgående mellan Karelia-Upofloor och Kährs godkänt

Kährs och Karelia-Upofloor har fått godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter att gå samman. Kährs och Karelia-Upofloor meddelade i oktober att de avsåg att gå samman och skapa Europas ledande trägolvstillverkare. Enligt avtalet var samgåendet villkorat godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Detta villkor är nu uppfyllt och samgåendet har därmed genomförts.

För ytterligare information:
Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kährs.com