Karelia-Upofloor och Kährs går samman

Det svenska bolaget AB Gustaf Kähr (”Kährs”) och finländska bolaget Karelia-Upofloor Oy (”Karelia-Upofloor”) går samman och skapar Europas ledande trägolvstillverkare. Det nya bolaget blir marknadsledande i Sverige, Norge, Finland och Ryssland, och uppnår starka positioner på andra viktiga marknader som Storbritanien och Tyskland. Det sammanslagna bolaget kommer att omsätta omkring 300 miljoner euro.

”Karelia-Upofloor och Kährs är bolag med kompletterande produkter och geografier. Som långsiktig ägare tror vi att samgåendet skapar en klart konkurrenskraftigare aktör på en fragmenterad marknad. Tillsammans är bolagen bättre rustade att möta de utmaningar som golvmarknaden präglas av idag”, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital.

Kährs huvudägare, Triton Fund III, blir största ägare i det nya gemensamma bolaget. Hartwall Capital blir näst största ägare, följt av ledningen. Hartwall Capital har ägt Karelia-Upofloor sedan 2004.

Samgåendet är villkorat relevanta konkurrensmyndigheters godkännande.

För ytterligare information, kontakta:

Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kahrs.com