Hartwall Capital köper Lampaska huset i Helsingfors centrum

Det finska familjeägda investeringsbolaget Hartwall Capital Oy Ab har idag köpt Lampaska huset i Helsingfors centrum av Hotel Helena Ab:s konkursbo.

Hartwall Capitals syfte är att öppna Lampaska husets gatuplan för allmänheten och att använda husets kontorsutrymmen för familjeföretagets affärsverksamhet. Övriga kontors- och affärsutrymmen kommer att hyras ut.

Hartwall Capitals avsikt är att renovera och restaurera fastigheten med respekt för dess kulturhistoriska bakgrund. Samtidigt vill Hartwall Capital delta i ansvarsfull utveckling och upplivandet av det kulturhistoriskt viktiga kvarteret i centrala Helsingfors i enlighet med Helsingfors stads målsättning.

Renoveringen av Lampaska huset påbörjas sommaren 2012 och fastigheten förväntas vara i allmänhetens, övriga hyrestagares och företagets bruk sommaren 2013.

”År 1836 började dryckesbolaget Hartwall sin verksamhet i samma kvarter i Sederholmska huset. Med beaktande av att Hartwall Capital har sina rötter i Helsingfors stad och att Helsingfors alltid har haft en betydande roll i företagets historia, har bolaget ett naturligt intresse att delta i utvecklingen av detta kulturhistoriskt viktiga kvartersområde”, säger Bertel Langenskiöld, verkställande direktör.

För ytterligare information kontakta:
Guy Reinikainen, ekonomi- och finansdirektör: +358 (0)9 6818 560