Utnämningar inom Karelia-Upofloor

Ekonomie magister Peter Therman (44) har utnämnts till Karelia-Upofloors nya VD från och med den 26.5.2012. Han har sedan 2010 varit styrelsemedlem i Karelia-Upofloor och sedan 18.2.2011 varit bolagets styrelseordförande.

Hartwall Capitals VD Bertel Langenskiöld har valts till bolagets nya styrelseordförande.

“Jag tackar VD Mikko Kilpeläinen för det fantastiska arbete han har gjort för Karelia-Upofloor. Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar och vi har lyckats svänga den negativa trenden. Detta är ett bra utgångsläge för att driva verksamheten vidare,” sade Peter Therman.

För ytterligare information, kontakta:

Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com