Hartwall Capital vähensi omistustaan Terveystalossa

HC Holding Oy Ab, Hartwall Capitalin omistama yhtiö, on myynyt 6 000 000 Terveystalo Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 4,69 prosenttia osakekannasta ja äänimäärästä.  

Osakkeet myytiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated bookbuilding) kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. 

Myynnin jälkeen Hartwall Capital omistaa 8 431 690 kappaletta Terveystalon osakkeista, mikä vastaa noin 6,59 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. 

Osakkeiden myynti tukee Hartwall Capitalin strategisia tavoitteita, mutta Hartwall Capital jatkaa edelleen Terveystalon merkittävänä omistajana ja tukee yhtiön pitkän aikavälin strategiaa. 

Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille.  

Hartwall Capital on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö. Hartwall Capital on ollut Terveystalon omistaja vuodesta 2017. 

Tämä tiedote on tehty ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa, myydä, laskea liikkeeseen tai merkitä arvopapereita. Arvopaperien myyntiä ei myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä tai muuta hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.