Hartwall Capital nimitti uusia hallituksen jäseniä

Tom Eriksson ja Frank Korsström on valittu Hartwall Capitalin hallitukseen. Kokemus sijoitustoiminnasta asetettiin etusijalle hallituksen kokoonpanoa uusittaessa. Hallitus myös uudisti työskentelytapojaan: tiiviimpi yhteydenpito ja operatiivisempi lähestymistapa mahdollistaa hallituksen jäsenten taitojen ja kokemuksen tehokkaamman hyödyntämisen.

Tom Eriksson, KTM, on toiminut muun muassa useissa johtotehtävissä Wärtsilässä, Adveq Management AG:ssa nimikkeellä Managing Director 2004-2007 ja toimii nykyisin Calibrium AG:n sijoitusjohtajana. Eriksson on aiemmin toiminut lukuisissa hallitustehtävissä ja istuu parhaillaan muun muassa Audico Systemsin ja Tolomeo Capital AG:n hallituksissa.

Frank Korsström, DI, KTM, työskenteli Accenturessa vuosina 1998-2020: vuodesta 2006 Accenture Suomen toimitusjohtajana ja vuodesta 2007 Accenture Pohjoismaiden toimitusjohtajana. Ennen Accenturea Korsström työskenteli konsulttiyrityksissä SIAR-Bossardissa Suomessa ja Pariisissa sekä Boston Consulting Groupissa Ruotsissa ja Suomessa. Korsström vastaa myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n covid-19-exitstrategian toteuttamisesta ja toimii Ficolo Oy:n ja Rej-Design Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä. Korsström on myös Arcada-säätiön hallintoneuvoston jäsenenä.

Hallituksessa on nyt kuusi jäsentä. Erikssonin ja Korsströmin lisäksi hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Michael Rosenlew, varapuheenjohtaja Peter Therman, Paul Hartwall ja Casimir Lindholm.

Hallitus on myös uudistanut työskentelytapojaan: tiiviimpi yhteydenpito ja operatiivisempi lähestymistapa mahdollistaa hallituksen jäsenten taitojen ja kokemuksen tehokkaamman hyödyntämisen.

– Hartwall Capitalin hallituksen työ vastaa nyt enemmän sijoituskomiteaa, sanoo puheenjohtaja Michael Rosenlew.

Tiuhempi kokoustahti lisää päätöksenteon joustavuutta ja antaa hallituksen jäsenille mahdollisuuden saada syvällisemmän käsityksen Hartwall Capitalista ja sen hankkeista. Kokemus sijoitustoiminnasta asetettiin etusijalle hallituksen kokoonpanoa uusittaessa.