Vastuullisella sijoittamisella isompi vaikutus

Hartwall Capital allekirjoitti tänä vuonna YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Allekirjoittaminen on tärkeä askel pyrkimyksissämme varmistaa, että toimintamme noudattaa vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita niin Hartwall Capitalissa kuin sen kohdeyrityksissä.

Vastuullinen sijoittaminen on ollut alusta alkaen yksi Hartwall Capitalin toiminnan kulmakivistä.
Tänä vuonna Hartwall Capitalista tuli Suomen pääomasijoittajat ry:n, FVCA:n, jäsen ja se allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Jäsenyys näissä yhteisöissä tukee ESG-liitännäisten prosessiemme (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) kehittämistä ja lisää avoimuutta muun muassa tarjoamiensa alan parhaiden käytäntöjen ja raportointimallien avulla. Lisäksi ne tarjoavat Hartwall Capitalille mahdollisuuden seurata ESG:hen liittyvien prosessien kehittymistä sijoitusalalla sekä paikan niillä foorumeilla, joissa aiheesta keskustellaan ja joissa niitä viedään eteenpäin.

– YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneille organisaatioille asetetussa vaatimuksissa ei ole sinänsä mitään uutta Hartwall Capitalille. Vastuullinen sijoittaminen on periaate, joka on aina ohjannut meitä ja omistajuutta. Organisaatiomme kasvaessa vaatimukset systemaattisesta ja integroidusta ESG-prosessista kasvavat. Toimenpiteiden vaikutuksia tulee myös analysoida ja raportoida avoimella tavalla. Haluamme myös seurata ESG-asioiden kehitystä alalla sekä tehdä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö on jo päässyt hyvään alkuun FVCA:n väliaikaiseen ESG-työryhmään osallistumisen myötä, sanoo Hartwall Capitalin sijoitustoiminnasta vastaava johtaja Niko Mokkila.

Vastuullisella sijoitustoiminnalla tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän johtamisen periaatteiden huomioon ottamista. Toimimalla näin tuemme kestävää kehitystä, resurssien tehokkaampaa hallintaa sekä kestävää arvonluontia.

– Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu ovat monien perheyritysten ytimessä. Meillä on omistajien vahva tuki näitä arvoja tukevien prosessien ja toimintojen kehittämiselle. Paitsi että ESG-painotus edistää kestävää kehitystä ja arvonluontia, se on myös erottamaton osa riskienhallintaprosessejamme, jotka ovat erityisessä fokuksessamme tänä vuonna, sanoo Hartwall Capitalin tukitoiminnoista vastaava johtaja Heidi Sulin.

 

YK: n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vuonna 2005 silloinen YK:n pääsihteeri Kofi Annan kutsui koolle suurimpia institutionaalisia sijoittajia kehittämään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Periaatteet julkistettiin vuonna 2006 New Yorkin pörssissä. Periaatteet perustuivat ajatukseen, että painottamalla ympäristöön, yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja johtamiseen liittyviä näkökohtia, voidaan sijoitusten arvonkehitykseen vaikuttaa positiivisesti.

Viime vuosina monet suuryritykset ovat kärsineet kalliiksi osoittautuneista skandaaleista jättäessään vastuullisuusnäkökohdat huomiotta toiminnassaan. Näistä erehdyksistä on opittu, eikä vastuullisuus ja kestävä kehitys ole enää pelkkä trendi, vaan luonnollinen osa yhtiöiden strategiaa ja toimintaa. Suuret pankit ja rahoituslaitokset ovat perustaneet erilliset osastonsa varmistaakseen, että liiketoiminta täyttää vastuullisuuden vaatimukset. Tämän lisäksi on syntynyt kokonainen toimiala monenlaisia ja taustaisia palveluntarjoajia ja konsultteja, jotka avustavat yrityksiä ympäristöasioissa, yritysten sosiaalisessa vastuussa ja hallinnollisissa kysymyksissä.

On myös olemassa useita indeksejä, joilla voidaan mitata kuinka yritykset käsittelevät ESG-kysymyksiä. Tiedämme, että tällaisia mittareita on tulossa lisää sijoittajien, kuluttajien ja muiden sidosryhmien avuksi arvottamaan yrityksen menestystä muistakin kuin taloudellisista näkökulmista. Pidämme tätä kehitystä erittäin positiivisena.

 

PRI:n allekirjoittajana Hartwall Capital on sitoutunut:

  • Liitttämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosessia
  • Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
  • Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
  • Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  • Raportoimaan toimistaan ja vastuullisten sijoittamisen edistymisestä