Hartwall Capital ja Terveystalo Oy

Terveystalo Oy on ilmoittanut tänään 14.9.2017 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Terveystalo on yksi Suomen johtavista terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka yhdessä kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Hartwall Capital Oy Ab on ankkurisijoittajana sitoutunut merkitsemään 10.1% Terveystalon osakkeista (laskettuna ulkona olevista osakkeista mahdollisen listautumisannin toteuttamisen jälkeen) lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Terveystalon koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (annista saatavien varojen jälkeen ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) enintään 1 250 miljoonaa euroa.

Linkki Terveystalon listautumisilmoitukseen ohessa https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Terveystalo-suunnittelee-listautumisantia-ja-listautumista-Nasdaq-Helsinkiin/