Ympäristöhuoltoalan yritys Remeon brändiuudistus viestii keskittymisestä kiertotalouden ytimeen

Remeo Oy, aiemmalta nimeltään SUEZ Suomi, uudisti nimensä ja brändinsä vuoden 2017 alkupuoliskolla osana siirtymistään Hartwall Capitalin omistukseen loppuvuodesta 2016. Uuden nimen latinankielinen merkitys on ’palata takaisin’, mikä yhdessä sloganin – Ajattele. Uudestaan. – kanssa kertoo Remeon toiminnan ytimessä olevasta kiertotalouden edistämisestä sekä luonnon resursseja säästävän yhteiskunnan kehittämisestä.

Kierrätys on kasvussa ilmiönä ja liiketoimintana. Kiertotalous on myös yksi hallituksen kärkihankkeista ja siihen liittyy valtava kasvupotentiaali.

”Näemme, että tällä markkinalla on positiiviset pitkäaikaisen kasvun trendit”, kertoo Hartwall Capitalin sijoitusjohtaja Jussi Salokangas. ”Suomi on monissa asioissa kärkijoukossa, mutta kierrätysasteessa olemme edelleen jäljessä esimerkiksi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Samalla Suomessa ja EU:ssa on asetettu korkeat tavoitteet kierrätysasteen kehitykselle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Uskomme että alan kasvunäkymät ovat hyvät.”

”Remeon tyyppiset toimijat ovat kiertotalouden mahdollistajia, ja aivan avainasemassa, kun puhutaan materiaalin uusiokäytöstä, eli esimerkiksi kuitujen, muovin, lasin ja metallin kierrättämisestä kotimaiseksi raaka-aineeksi. Teollisuuden halu ja tarve käyttää uusioraaka-aineita kasvaa koko ajan.”

”Me olemme ennen kaikkea ostaneet yhtiön voidaksemme tukea sen kasvua. Kasvuun on monenlaisia mahdollisuuksia. Remeo voi kasvaa maantieteellisesti, laajentamalla palveluskaalaa tai yritysostojen kautta.”

”Hartwall Capital on pitkäaikainen ja kotimainen omistaja, haluamme olla tukemassa suomalaisten yritysten kasvua ja kehitystä pitkäjänteisesti”, linjaa  Salokangas.

Remeon toimitusjohtaja Jorma Kangas näkee omistajavaihdoksen aloittavan voimakkaan kehitysvaiheen yrityksessä.

”Vahva ja perehtynyt kotimainen omistaja luo erinomaiset edellytykset Remeon pitkäjänteiselle kehitykselle. Hartwall Capital myötävaikuttaa aktiivisesti orgaanisen kasvun aikaansaamiseksi. Remeon toimintaan sopivat yritysostot ovat myös selkeästi asialistalla. Äskettäin uudistunut hankintalaki sekä meneillään oleva jätelain osauudistus avaavat markkinoita ja tuovat mahdollisuuksia vapaalle kilpailulle”, summaa toimitusjohtaja Kangas.

 

Remeo työllistää noin 350 kierrätysalan ammattilaista ja yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 74 miljoonaa euroa. Erikoisajoneuvoja on noin 200. Remeolla on toimipisteitä Vantaalla, Riihimäellä, Tampereella, Heinolassa, Lahdessa, Porvoossa, Kotkassa, Turussa, Vaasassa, Uudessakaupungissa, Lappeenrannassa, Seinäjoella, Vihannissa ja Ylivieskassa. Remeolla on yhdeksän kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja vastaanottavaa laitosta ympäri Suomen. Laitoksilla kierrätetyt ja käsitellyt materiaalit toimitetaan tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn tai jalostukseen teollisuuden raaka-aineeksi.