Team

Hartwall Capitals verksamhet har delats upp i två: investeringsverksamhet och supportfunktioner. Personerna ansvariga för verksamheten rapporterar direkt till styrelsen och arbetar nära med styrelsens ordförande. Hartwall Capital opererar utan VD.