Strategi

Hartwall Capitals vision är att vara en aktiv, långsiktig ägare med fokus på hållbart värdeskapande. I strategin beskriver man Hartwall Capitals målsättning och investeringsstrategi som består av mål för avkastning, fördelning av investeringar, ägarstrategi samt riskhantering.