Kategori: Nyheter

Eeva Ahdekivi utnämnd till Hartwall Capitals VD

Ekonomiemagister Eeva Ahdekivi, 48, har utnämnts till VD för Hartwall Capital Oy Ab fr.o.m. 1.9.2015. Eeva Ahdekivi har tidigare verkat som placeringsdirektör på Solidium Ab 2009-2015. Innan dess verkade Ahdekivi som ledande specialsakkunnig på avdelningen för ägarstyrning vid Stadsrådets kansli 2007-2009 och som direktör på Pohjola Asset Management Ltd 2004-2006 samt som partner på Conventum Oyj 1997-2002.

Hartwall Capitals nuvarande VD Bertel Langenskiöld, 64, går enligt ursprunglig överenskommelse i pension 30.9.2015.

För ytterligare information kontakta:
Tom von Weymarn, styrelseordförande: +358 400 212386
Ole Johansson, styrelsens vice ordförande: +358 40 7544360

Hartwall Capital återinvesterar i dryckesindustrin

Hartwall Capital har beslutat att återinvestera i dryckesindustrin genom att stöda Royal Unibrew A/S i deras förvärv av dryckesbolaget Oy Hartwall Ab. Hartwall Capital kommer vid affärens closing att teckna sammanlagt upp till 1.046.000 st aktier, vilket efter emissionen innebär 9,39 % ägarandel i Royal Unibrew. I och med detta blir Hartwall Capital bolagets näst största ägare efter Chr. Augustinus Fabrikker A/S.

“Under processens gång har vi fått ett starkt förtroende för Royal Unibrew och deras ledning. Royal Unibrew är idag ett av de lönsammaste dryckesbolagen i Europa. Vi ser detta som en god möjlighet att skapa en stark dryckeskoncern i Norden och Baltikum”, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital.

För ytterligare information, kontakta:
Bertel Langenskiöld, verkställande direktör, tel. +358 9 6818 560
Tom von Weymarn, styrelseordförande, tel. +358 9 6818 560
www.royalunibrew.dk

Samgående mellan Karelia-Upofloor och Kährs godkänt

Kährs och Karelia-Upofloor har fått godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter att gå samman. Kährs och Karelia-Upofloor meddelade i oktober att de avsåg att gå samman och skapa Europas ledande trägolvstillverkare. Enligt avtalet var samgåendet villkorat godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Detta villkor är nu uppfyllt och samgåendet har därmed genomförts.

För ytterligare information:
Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kährs.com

Karelia-Upofloor och Kährs går samman

Det svenska bolaget AB Gustaf Kähr (”Kährs”) och finländska bolaget Karelia-Upofloor Oy (”Karelia-Upofloor”) går samman och skapar Europas ledande trägolvstillverkare. Det nya bolaget blir marknadsledande i Sverige, Norge, Finland och Ryssland, och uppnår starka positioner på andra viktiga marknader som Storbritanien och Tyskland. Det sammanslagna bolaget kommer att omsätta omkring 300 miljoner euro.

”Karelia-Upofloor och Kährs är bolag med kompletterande produkter och geografier. Som långsiktig ägare tror vi att samgåendet skapar en klart konkurrenskraftigare aktör på en fragmenterad marknad. Tillsammans är bolagen bättre rustade att möta de utmaningar som golvmarknaden präglas av idag”, säger Bertel Langenskiöld, vd för Hartwall Capital.

Kährs huvudägare, Triton Fund III, blir största ägare i det nya gemensamma bolaget. Hartwall Capital blir näst största ägare, följt av ledningen. Hartwall Capital har ägt Karelia-Upofloor sedan 2004.

Samgåendet är villkorat relevanta konkurrensmyndigheters godkännande.

För ytterligare information, kontakta:

Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kahrs.com

Hartwall Capital köper Lampaska huset i Helsingfors centrum

Det finska familjeägda investeringsbolaget Hartwall Capital Oy Ab har idag köpt Lampaska huset i Helsingfors centrum av Hotel Helena Ab:s konkursbo.

Hartwall Capitals syfte är att öppna Lampaska husets gatuplan för allmänheten och att använda husets kontorsutrymmen för familjeföretagets affärsverksamhet. Övriga kontors- och affärsutrymmen kommer att hyras ut.

Hartwall Capitals avsikt är att renovera och restaurera fastigheten med respekt för dess kulturhistoriska bakgrund. Samtidigt vill Hartwall Capital delta i ansvarsfull utveckling och upplivandet av det kulturhistoriskt viktiga kvarteret i centrala Helsingfors i enlighet med Helsingfors stads målsättning.

Renoveringen av Lampaska huset påbörjas sommaren 2012 och fastigheten förväntas vara i allmänhetens, övriga hyrestagares och företagets bruk sommaren 2013.

”År 1836 började dryckesbolaget Hartwall sin verksamhet i samma kvarter i Sederholmska huset. Med beaktande av att Hartwall Capital har sina rötter i Helsingfors stad och att Helsingfors alltid har haft en betydande roll i företagets historia, har bolaget ett naturligt intresse att delta i utvecklingen av detta kulturhistoriskt viktiga kvartersområde”, säger Bertel Langenskiöld, verkställande direktör.

För ytterligare information kontakta:
Guy Reinikainen, ekonomi- och finansdirektör: +358 (0)9 6818 560

Utnämningar inom Karelia-Upofloor

Ekonomie magister Peter Therman (44) har utnämnts till Karelia-Upofloors nya VD från och med den 26.5.2012. Han har sedan 2010 varit styrelsemedlem i Karelia-Upofloor och sedan 18.2.2011 varit bolagets styrelseordförande.

Hartwall Capitals VD Bertel Langenskiöld har valts till bolagets nya styrelseordförande.

“Jag tackar VD Mikko Kilpeläinen för det fantastiska arbete han har gjort för Karelia-Upofloor. Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar och vi har lyckats svänga den negativa trenden. Detta är ett bra utgångsläge för att driva verksamheten vidare,” sade Peter Therman.

För ytterligare information, kontakta:

Bertel Langenskiöld, verkställande direktör: +358 (0)9 6818 560
www.kareliaupofloor.com

Bertel Langenskiöld utnämnd till Hartwall Capitals VD

Bertel Langenskiöld, 60, har utnämnts till VD för Hartwall Capital f.o.m. 1.6.2011. Hartwall Capitals tidigare VD Thomas von Hertzen avgår den 31.3.2011. Under övergångsperioden sköter Klaus Grönbärj bolagets VD-uppgifter.

För ytterligare information kontakta:

Tom von Weymarn, styrelseordförande: +358 (0)9 6818 560