Kategori: Nyheter

Hartwall Capital är med och stöder företagarskap

Hartwall Capital har undertecknat ett tvåårigt sponsoravtal med EY gällande den nationella EY Entrepreneur of the Year-företagartävlingen som EY ordnar årligen. EY Entrepreneur of the Year är en välrespekterad utmärkelse för tillväxtföretagare som inspirerar andra med sin vision, ledarskap och bedrifter. Med hjälp av tävlingen uppmuntrar man företagare till tillväxtorienterat och ansvarsfullt företagande samt strävar till att öka allmänt intresse och diskussion kring tillväxtföretagande.

EY Entrepreneur of the Year-tävlingen har ordnats i Finland sedan 2003 och är en del av en världsomfattande företagartävling där tusentals företagare deltar. Hela tävlingen kulminerar i en final som arrangeras i Monaco där ca 50 landspecifika representanter tävlar om världsomfattande titeln EY World Entrepreneur of the Year.

”Vi vill vara med och stöda nuvarande och nya finländska företagares väg till tillväxt genom att erbjuda deltagarna enastående tillfällen för lärande, nätverkande och utbyte av idéer. Som en inhemsk ägare kan Hartwall Capital i tävlingen även ge insikter om vad som är viktigt för tillväxtens finansiärer”, säger Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi.

För 2018-års del körde tävlingen igång idag 16.5.2018 på öppningsevenemanget i Helsingfors. Därefter följer områdestävlingar i Åbo, Lahtis, Tammerfors och Uleåborg. Finlands vinnare koras i november på en festgala som ordnas i Helsingfors. Läs mer om tävlingen och anmälningar på www.eoy.fi.

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

HC Holding Oy Ab (“Hartwall Capital”, ett bolag ägt av Hartwall Capital Oy Ab) har sålt sina aktier i Royal Unibrew A/S (”Royal Unibrew” eller ”Bolaget”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Aktieförsäljningen”). Hartwall Capital sålde 2 776 440 aktier i Bolaget, motsvarande 5,27 procent av alla aktierna och rösterna i Royal Unibrew. Transaktionen övertecknades flera gånger. Försäljningspriset i Aktieförsäljningen var DKK 350 per aktie och bruttointäkterna från Aktieförsäljningen uppgick sammanlagt till ungefär DKK 972 miljoner. Efter Aktieförsäljningen äger Hartwall Capital inga aktier i Bolaget.

Hartwall Capital vill vid detta tillfälle tacka Bolaget samt Bolagets ledning och styrelse för gott samarbete under de senaste fem åren då Hartwall Capital varit en betydande aktieägare i Bolaget.

Danske Bank A/S (“Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (“SEB”) agerade joint bookrunners i Aktieförsäljningen.

Kontaktuppgifter:

Eeva Ahdekivi, Verkställande direktör
Hartwall Capital Oy Ab
eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Hartwall Capital och Terveystalo Ab

Terveystalo Ab har idag 14.9.2017 meddelat att de planerar en börsnotering på Nasdaq Helsinkis huvudlista.

Terveystalo är ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag. Bolaget erbjuder grund- och specialhälsovård till företag, privatpersoner och kunder inom den offentliga sektorn. Till Bolagets hälsovårdstjänster hör allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra relaterade tjänster som tillsammans bildar en integrerad vårdkedja för hälsovården. Därtill erbjuder Bolaget ett sortiment digitala tjänster. Terveystalo erbjuder hälsovårdstjänster på 180 vårdcentraler i alla 20 största städer i Finland, och på digitala plattformer, vilka tillsammans utgör ett riksomfattande utbud av Bolagets tjänster.

Hartwall Capital Oy Ab har som en av ankarinvesterarna förbundit sig att teckna 10.1% av aktierna i Terveystalo (räknat av de utestående aktierna efter den eventuella börsintroduktionsemissionen) till det slutliga teckningspriset vid den eventuella börsintroduktionsemissionen under vissa villkor, och på villkor att Terveystalos hela aktiebeståndets värde vid det slutliga teckningspriset (efter emissionen fådda medel och uteslutande Bolagets eget aktieinnehav) är högst 1 250 miljoner euro.

Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Sponda

Hartwall Capital har i samband med ett offentligt bud sålt sitt innehav i Sponda Abp till det globala fondbolaget Blackstone Groups fastighetsfond Polar Bidco S.à r.l. Hartwall Capital var ägare i fastighetsbolaget Sponda från 2013 till 2017. För ytterligare information: Verkställande direktör Eeva Ahdekivi, eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Vi anställer en FINANCIAL CONTROLLER

Till vårt team söker vi en Financial Controller. Arbetsbeskrivning och nätsidan för ansökan finns på finska nedan.

Financial Controller:

Vastaat työssäsi päivittäisestä maksuliikenteestä ja ostoreskontrasta, kuukausi- ja kvartaaliraportoinnista, budjetoinnista sekä toimit tilitoimiston kumppanina kirjanpitoon liittyen. Keskeisenä tehtävänäsi on taloushallinnon kontrollifunktion kehittäminen ja ylläpitäminen mm. tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportointiin ja konsernitilinpäätökseen liittyen sekä muut taloushallinnon kehittämishankkeet. Lisäksi vastaat emo- ja tytäryhtiöiden likviditeetin kontrolloinnista sekä kehität likvidin sijoitussalkun raportointia ja kontrollointia yhdessä palveluntuottajamme kanssa. Vastuullesi kuuluu myös mahdollisia muita taloushallinnon tehtäviä ja projekteja. Raportoit työssäsi talousjohtajalle.

Odotamme sinulta:

  • Taloushallinnon, laskentatoimen ja kirjanpidon (FAS) monipuolista osaamista
  • Vähintään viiden vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä tai tilintarkastuksesta
  • Tehtävään sopivaa koulutusta (esim. KTM, Tradenomi)
  • Hyvää Excel-osaamista ja valmiutta omaksua uusia tietojärjestelmiä
  • Kehittämislähtöistä toimintaotetta
  • Sujuvaa suomen- ja englannin kielen taitoa
  • Kiinnostusta sijoitustoimintaan

Eduksi on:

  • Konsernilaskennan kokemus
  • Sijoitustoimintaan liittyvä osaaminen, esim. tuotonlaskennan ja keskeisten tunnuslukujen osalta
  • Ruotsin kielen osaaminen

Etsimme henkilöä, joka ottaa tehtävänsä haltuun itsenäisellä otteella ja joka motivoituu toimintatapojen ja oman työnkuvansa kehittämisestä. Olet toimintaotteeltasi järjestelmällinen ja täsmällinen, mutta sinussa on myös luova puoli, joka pääsee esiin eri kehittämishankkeissa. Tartut tehtäviin proaktiivisesti ja joustavasti, ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Haluat työskennellä kehittyvässä organisaatiossa ja pystyt toimimaan hyvin myös muuttuvissa tilanteissa.

Tarjoamme itsenäisen tehtäväkentän, hyvät edut sekä mahdollisuuden tuoda oma panoksesi toimintatapojemme kehittämiseen. Pääset seuraamaan keskeiseltä paikalta suomalaista liike-elämää. Asiantuntijoista koostuva työyhteisömme on tavoitteellinen ja jokaisen osaamista arvostava. Toimitilamme sijaitsevat Helsingin keskustassa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Personnel Groupin henkilöstökonsultti Jenna Jussila, puh. 050 442 8444, jenna.jussila@personnel.fi.
Toimita hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 4.6.2017 mennessä Personnel Groupin sivujen kautta: https://www.personnel.fi/avoimet-tyopaikat/

Avfallshanteringsbolaget Remeos förnyade varumärke berättar om fokus på kärnan i cirkulär ekonomi

Remeo_auto

Remeo Oy, tidigare Suez Suomi Oy, förnyade sitt namn och varumärke under början av 2017 i samband med att Hartwall Capital blev majoritetsägare i bolaget. Det nya namnet är latin och betyder i stort ”jag återvänder”, vilket i samband med bolagets nya slogan – ”Ajattele. Uudestaan” (översatt: Tänk. Igen.) – berättar om en stark fokus på att utveckla samhällets möjligheter att återanvända naturresurser och genom detta främja cirkulär ekonomi.   

Återvinning är ett växande fenomen och affärsområde. Återvinning är även ett av regeringens spetsprogram som ger stora tillväxtmöjligheter.

”Vi ser att marknaden har en positiv, långsiktig tillväxttrend”, säger Hartwall Capitals Investgeringsdirektör Jussi Salokangas. ”Finland är föregångare inom många områden men vad gäller återvinningsgrad av avfall, ligger vi efter om man jämför med tex. de övriga Nordiska länderna. Samtidigt har man lagt höga målsättningar i EU och i Finland för både kort- och långsiktigt utveckling av återvinning. Vi tror att tillväxtutsikterna ser bra ut.”

”Bolag som Remeo möjliggör cirkulär ekonomi och är i en central roll då man diskuterar återanvändning av material som tex. fibrer, plast, glas, och metall till inhemskt råmaterial. Industrins intresse av att använda sekundära råmaterial ökar hela tiden.”

”Vi har främst köpt bolaget för att understöda dess tillväxt och för detta finns ett flertal möjligheter. Remeo kan växa geografiskt, genom att vidga sitt service utbud eller genom företagsköp.”

”Hartwall Capital är en långsiktig, inhemsk ägare och vi vill vara med och stöda finska bolags tillväxt samt utveckling med ett längre perspektiv”, säger Salokangas.

Remeos Verkställande direktör, Jorma Kangas ser ägarbytet som en början på en stark utvecklingsfas.

”En stark och insatt ägare ger bra förutsättningar för långsiktig utveckling och Hartwall Capital medverkar aktivt fär att skapa organisk tillväxt. Företagsköp passar bra in i Remeos verksamhet och är klart med på bolagets agenda. En nyligen förnyad lag om offentlig upphandling och delvis förnyande av avfallslagen öppnar marknaden och hämtar möjligheter för fri konkurrens”, summerar Verkställande direktör Kangas.

 

Remeo sysselsätter ca. 350 proffessionella inom återvinningsbranschen och bolagets omsättning år 2016 var ca. 74 miljoner euro. Bolaget har ca. 200 specialfordon för ändamålet. Remeo har servicecenters i Vanda, Riihimäki, Tammerfors, Heinola, Lahtis, Borgå, Kotka, Åbo, Vasa, Nystad, Villmanstrand, Seinäjoki, Vihanti och i Ylivieska. Remeo har nio anläggningar i Finland för återvinning och återanvändning av material. Det på anläggningarna återvunna materialet levereras för ändamålsenlig vidarebehandling eller till industrin som råmaterial.

Hartwall Capital köper SUEZ Groups finska verksamhet

Hartwall Capital Oy Ab har kommit överens med svenska SUEZ Recycling AB om att förvärva hela aktiestocken i SUEZ Suomi Oy Ab. SUEZ Finland är den franska SUEZ-koncernens finska filial.

SUEZ har varit verksam i Finland sedan år 1964 och sedan år 1998 har bolaget tillhört SUEZ-koncernen. SUEZ Finland är ledande bolag inom sin bransch i Finland. Bolaget hade år 2015 en omsättning på ca 71 miljoner euro samt sysselsätter ca 300 personer. Med hjälp av ca 200 avfallshanteringsbilar samt åtta förbehandlingsanläggningar, erbjuder företaget ett brett utbud av hantering och förbehandling av avfall för företag, kommuner och privathushåll i hela landet. Till utbudet hör bland annat uppsamling av olika typer av avfall, transport och förbehandling. Insamlade och förbehandlade avfallsfraktioner används som sekundärmaterial inom energiproduktion eller riktas till lämplig sluthantering.

Hartwall Capitals VD, Eeva Ahdekivi kommenterar: ”SUEZ Finlands verksamhet och position inom sin bransch är stabil och har goda utsikter för tillväxt. Behovet av återvunnet material inom industrin samt skärpta målsättningar gällande återanvändning stöder tillväxten inom branschen. Hartwall Capital är en långsiktig ägare, som strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av sina innehav och SUEZ Finland passar denna strategi väl. Vi uppskattar ledningens arbete med bolaget och stöder en starkare fokus på framtida tillväxtmöjligheter”

SUEZ Finlands VD, Jorma Kangas konstaterar: ”Vi har förbättrat bolagets lönsamhet, samtidigt som vi ökat försäljningen till företagskunder. Med stöd av vår nya ägare, kan vi fortsätta att fokusera på tillväxt, till exempel genom att identifiera nya behov inom branschen samt öka vårt serviceutbud.”

Transaktionen förväntas vara avslutad före slutet av år 2016. Parterna har kommit överrens om att inte delge detaljer gällande transaktionen. SUEZ Finlands namn och varumärke kommer förnyas under år 2017 i samband med att SUEZ Finland frigör sig från koncernen. Bolaget informerar om det nya varumärket under första halvan av året 2017. Transaktionen har ingen direkt inverkan på bolagets operativa verksamhet och kontaktuppgifter samt kundtjänst förblir oförändrade.

Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag, som gör direkta aktieinvesteringar i utvalda börs- samt onoterade bolag. Hartwall Capital är en aktiv ägare, som genom ett aktivt engagemang stöder målbolagens tillväxt. Hartwall Capital har ägarpositioner i åtta bolag och innehavens totala värde uppgår till drygt 700 miljoner euro.

EY Corporate Finance, Hannes Snellman, Deloitte och Vahanen fungerade som Hartwall Capitals rådgivare i transaktionen och finansieringen arrangerades av Nordea.

För tilläggsinformation:
Jussi Salokangas, Investeringsdirektör, Hartwall Capital
ringbud: 09 6818 560

www.suez.fi
www.hartwallcapital.fi

HC Ventures avyttrade sitt innehav i Finex Oy

HC Ventures Oy har den 1.6.2016 genom ett avtal sålt sina aktier i Finex Oy till Johnson & Matthey plc.

För ytterligare information:
Mats Therman, verkställande direktör, HC Ventures +358 (0)9 6818 5617

Utnämningar inom Hartwall Capital

EM Thomas Blumberg har utnämnts till Hartwall Capitals finansieringsdirektör (CFO) fr.o.m 2.5.2016.

EM Jussi Salokangas har utnämnts till Hartwall Capitals investeringsdirektör (Chief Investment Officer) fr.o.m 1.6.2016.