Kategori: Nyheter

Michael Rosenlew ny styrelseordförande i Hartwall Capital

Michael_Rosenlew

På bolagsstämman den 3.5.2019 valdes Ekon.mag. Michael Rosenlew till ny styrelseordförande i Hartwall Capital. Rosenlew efterträder Ole Johansson, som inte stod till förfogande för omval som styrelseordförande.

Michael Rosenlew har gjort en lång och framgångsrik karriär på IK Investment Partners och har tidigare styrelseerfarenhet från bl.a. Caverion Abp (ordförande), Pöyry Abp och Stockmann Abp. Genom valet av Rosenlew förstärks styrelsens Private Equity-sakkunskap, och bolaget är ännu starkare att verkställa dess investeringsstrategi, konstaterar Peter Therman, ordförande för ägarnas nomineringsutskott:

”Michael har en unik erfarenhet och bakgrund som passar vårt bolag väl. Med denna kompetens och genom att han känner bolaget väl från sin tidigare medlemskapsperiod 2013 – 2018 har han en klar syn på hur bolaget kan utvecklas under dess nästa fas.”

Michael Rosenlew gläds över sitt nya uppdrag:

“Jag tycker om bolaget och branschen. Man kunde säga att jag på ett sätt återvänder till mina rötter. Jag är mycket stolt över att få lotsa denna ikoniska finländska familjs investeringsbolag och på så sätt vara en del av familjens framgångssaga.”

 

Hartwall Capital får igen tillfälle att stöda företagande via EYs världsomfattande företagartävling

Den ansedda Entrepreneur of the Year-företagartävlingen sparkade igång vid ett öppningsseminarium i Helsingfors 10.4.2019 där bl.a. fjolårets vinnare Samu Hällfors från Framery Oy och fd ambassadören Bruce Oreck inspirerade nya potentiella tävlingskandidater. Tävlanden rekryteras under våren och försommaren också under ett flertal intressanta regionala evenemang: följande evenemang ordnas i Åbo 15.5 (talare Teemu Kiiski från Finnish Design Shop samt Bruce Oreck), följd av regionala evenemang i Kuopio 21.5 (Mia Mantsinen/Mantsinen Group, Bruce Oreck), Uleåborg 29.5 (Juha Vidgrén/Ponsse Oyj, Bruce Oreck) och Tammerfors 13.6 (Kim Väisänen, Bruce Oreck). Välkommen att delta, nätverka och höra inspirerande berättelser om företagande! Anmäl dig här!

EY Entrepreneur of the Year är en välrespekterad utmärkelse för tillväxtföretagare som inspirerar andra med sin vision, ledarskap och prestationer. Med hjälp av den årliga tävlingen uppmuntrar man företagare till tillväxtorienterat och ansvarsfullt företagande samt strävar till att öka allmänt intresse och diskussion kring tillväxtföretagande. EY Entrepreneur of the Year-tävlingen har ordnats i Finland sedan 2003 och är en del av en världsomfattande företagartävling där tusentals företagare deltar. Hela tävlingen kulminerar i en final som arrangeras i Monaco där ca 60 landspecifika representanter tävlar om världsomfattande titeln EY World Entrepreneur of the Year.

Hartwall Capital sponsorerar den nationella EY Entrepreneur of the Year-tävlingen för andra året. Juryn kungör finalisterna och specialpristagarna i Helsingfors 21.10. Finlands vinnare koras 1.11 på en festgala som ordnas i Helsingfors.

Är du Finlands nästa EY Entrepreneur of the Year? Tävlingsansökan är öppen fram till 1.8.2019! Läs mer här: www.eoy.com/fi

VD-byte på Hartwall Capital Oy Ab

Hartwall Capital Oy Ab:s VD Eeva Ahdekivi har lämnat sin post fr.o.m. 30.10.2018. Styrelsen tackar Ahdekivi för hennes arbetsinsats i bolaget i drygt tre år.

Styrelsen har påbörjat rekrytering av en ny VD. Chefsjurist Heidi Sulin har utnämnts till ställföreträdande VD.

Ytterligare information:

Ole Johansson, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)

Hartwall Capital investerar i LeaseGreen

”LeaseGreen har lyckats öppna enorm potential för stora fastigheters ägare”

Energiservicebolaget LeaseGreens ägarbas utvidgas. LeaseGreens ägare har genomfört en transaktion där släkten Hartwalls investeringsbolag Hartwall Capital går in som LeaseGreens ägare. Som en del av transaktionen investerar Hartwall Capital även 10 miljoner euro nytt kapital i bolaget. LeaseGreens operativa ledning och strategi förblir oförändrade och den aktiva ledningen och andra nuvarande ägare fortsätter som betydande aktieägare i bolaget.

”Vi fortsätter på vår bekanta inspirerande väg, men med starkare krafter”, säger LeaseGreens verkställande direktör Tomi Mäkipelto, som grundade bolaget år 2013 tillsammans med finans- och investeringsdirektören Juho Rönni. ”LeaseGreen har nu en stark kapitalstruktur för tillväxt och internationalisering.”

Enligt Mäkipelto förblir framgång med kunderna och personalen kärnan för LeaseGreens strategi. Förutsättningarna för framtida tillväxt stärks ytterligare när de nuvarande ägarna sporras av en långsiktig finsk partner.

”Vi har med Hartwall Capital under de senaste månaderna fört djupa diskussioner om LeaseGreens affärsverksamhet, tillväxtstrategi och verksamhetsmiljö. Med Hartwall Capitals stöd kan LeaseGreen fortsätta förverkliga sin nuvarande strategi och förbli ett entreprenörsdrivet bolag. För våra kunder gör vi allt större och ambitiösare projekt och vi förstärker nu LeaseGreens ägar- och kapitalstruktur på samma sätt som förr: i god tid på förhand.”

LeaseGreen planerar och genomför modernisering av energisystem i stora fastigheter genom en innovativ servicemodellsom omfattar även finansieringen. Bolaget som fungerar i både Finland och Sverige sysselsätter ca 60 högt utbildade proffs inom fastighetsteknik, och hade en omsättning på 21 miljoner euro år 2017. Bolaget förutspår att omsättningen stiger till 35-40 miljoner euro under det pågående året.

Hartwall Capital är ett investeringsbolag ägt av släkten Hartwall, vars rötter härstammar i det 1836 grundade dryckesbolaget Oy Hartwall Ab. Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi säger att Hartwall Capital eftersträvar hållbart värdeskapande genom aktivt ägande:

”LeaseGreen är ett av de senaste årens mest framgångsrika tillväxtföretag i Finland. Bolaget har öppnat enormt avkastningspotential för fastighetsägare genom att LeaseGreens servicemodell erbjuder fastighetsägarna möjlighet till energieffektiveringsinvesteringar på ett enkelt sätt. Effektiveringsinvesteringarnas avkastning är hög och kräver inte kapital från fastighetens ägare. Således är förverkligandet av projekten lönsamma och enkla för kunderna. LeaseGreens klara verksamhetsmodell, värderingar och företagaranda passar Hartwall Capitals strategi och vi vill vara med och stöda LeaseGreens företagare och personal i bolagets nästa utvecklingsfas.”

Marknadspotentialen för energirenovering av fastigheter är flera miljarder per år enbart i Finland och Sverige. Utöver starka ekonomiska faktorer stöder den globala diskussionen kring begränsning av klimatförändringen och ansvarsfull affärsverksamhet arbetet kring minskningen av fastigheternas energiförbrukning och CO2-utsläpp. Hartwall Capitals Eeva Ahdekivi och LeaseGreens Tomi Mäkipelto säger att de ser endast en riktning i utvecklingen:

”Trycket att förbättra energieffektiviteten och förminska utsläppen ökar. Företagen har en stor vilja att agera ansvarsfullt men få har egen kunskap att lösa de tekniska utmaningarna och dra nytta av alternativen.”

 

Tilläggsuppgifter:

 

Verkställande direktör

Eeva Ahdekivi

Hartwall Capital Oy Ab

050 523 5840

eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

www.hartwallcapital.fi

 

Verkställande direktör

Tomi Mäkipelto

LeaseGreen Group Oy

050 370 4092

tomi.makipelto@leasegreen.fi

www.leasegreen.fi

Hartwall Capital är med och stöder företagarskap

Hartwall Capital har undertecknat ett tvåårigt sponsoravtal med EY gällande den nationella EY Entrepreneur of the Year-företagartävlingen som EY ordnar årligen. EY Entrepreneur of the Year är en välrespekterad utmärkelse för tillväxtföretagare som inspirerar andra med sin vision, ledarskap och bedrifter. Med hjälp av tävlingen uppmuntrar man företagare till tillväxtorienterat och ansvarsfullt företagande samt strävar till att öka allmänt intresse och diskussion kring tillväxtföretagande.

EY Entrepreneur of the Year-tävlingen har ordnats i Finland sedan 2003 och är en del av en världsomfattande företagartävling där tusentals företagare deltar. Hela tävlingen kulminerar i en final som arrangeras i Monaco där ca 50 landspecifika representanter tävlar om världsomfattande titeln EY World Entrepreneur of the Year.

”Vi vill vara med och stöda nuvarande och nya finländska företagares väg till tillväxt genom att erbjuda deltagarna enastående tillfällen för lärande, nätverkande och utbyte av idéer. Som en inhemsk ägare kan Hartwall Capital i tävlingen även ge insikter om vad som är viktigt för tillväxtens finansiärer”, säger Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi.

För 2018-års del körde tävlingen igång idag 16.5.2018 på öppningsevenemanget i Helsingfors. Därefter följer områdestävlingar i Åbo, Lahtis, Tammerfors och Uleåborg. Finlands vinnare koras i november på en festgala som ordnas i Helsingfors. Läs mer om tävlingen och anmälningar på www.eoy.fi.

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

HC Holding Oy Ab (“Hartwall Capital”, ett bolag ägt av Hartwall Capital Oy Ab) har sålt sina aktier i Royal Unibrew A/S (”Royal Unibrew” eller ”Bolaget”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Aktieförsäljningen”). Hartwall Capital sålde 2 776 440 aktier i Bolaget, motsvarande 5,27 procent av alla aktierna och rösterna i Royal Unibrew. Transaktionen övertecknades flera gånger. Försäljningspriset i Aktieförsäljningen var DKK 350 per aktie och bruttointäkterna från Aktieförsäljningen uppgick sammanlagt till ungefär DKK 972 miljoner. Efter Aktieförsäljningen äger Hartwall Capital inga aktier i Bolaget.

Hartwall Capital vill vid detta tillfälle tacka Bolaget samt Bolagets ledning och styrelse för gott samarbete under de senaste fem åren då Hartwall Capital varit en betydande aktieägare i Bolaget.

Danske Bank A/S (“Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (“SEB”) agerade joint bookrunners i Aktieförsäljningen.

Kontaktuppgifter:

Eeva Ahdekivi, Verkställande direktör
Hartwall Capital Oy Ab
eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Hartwall Capital och Terveystalo Ab

Terveystalo Ab har idag 14.9.2017 meddelat att de planerar en börsnotering på Nasdaq Helsinkis huvudlista.

Terveystalo är ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag. Bolaget erbjuder grund- och specialhälsovård till företag, privatpersoner och kunder inom den offentliga sektorn. Till Bolagets hälsovårdstjänster hör allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra relaterade tjänster som tillsammans bildar en integrerad vårdkedja för hälsovården. Därtill erbjuder Bolaget ett sortiment digitala tjänster. Terveystalo erbjuder hälsovårdstjänster på 180 vårdcentraler i alla 20 största städer i Finland, och på digitala plattformer, vilka tillsammans utgör ett riksomfattande utbud av Bolagets tjänster.

Hartwall Capital Oy Ab har som en av ankarinvesterarna förbundit sig att teckna 10.1% av aktierna i Terveystalo (räknat av de utestående aktierna efter den eventuella börsintroduktionsemissionen) till det slutliga teckningspriset vid den eventuella börsintroduktionsemissionen under vissa villkor, och på villkor att Terveystalos hela aktiebeståndets värde vid det slutliga teckningspriset (efter emissionen fådda medel och uteslutande Bolagets eget aktieinnehav) är högst 1 250 miljoner euro.

Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Sponda

Hartwall Capital har i samband med ett offentligt bud sålt sitt innehav i Sponda Abp till det globala fondbolaget Blackstone Groups fastighetsfond Polar Bidco S.à r.l. Hartwall Capital var ägare i fastighetsbolaget Sponda från 2013 till 2017. För ytterligare information: Verkställande direktör Eeva Ahdekivi, eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Vi anställer en FINANCIAL CONTROLLER

Till vårt team söker vi en Financial Controller. Arbetsbeskrivning och nätsidan för ansökan finns på finska nedan.

Financial Controller:

Vastaat työssäsi päivittäisestä maksuliikenteestä ja ostoreskontrasta, kuukausi- ja kvartaaliraportoinnista, budjetoinnista sekä toimit tilitoimiston kumppanina kirjanpitoon liittyen. Keskeisenä tehtävänäsi on taloushallinnon kontrollifunktion kehittäminen ja ylläpitäminen mm. tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportointiin ja konsernitilinpäätökseen liittyen sekä muut taloushallinnon kehittämishankkeet. Lisäksi vastaat emo- ja tytäryhtiöiden likviditeetin kontrolloinnista sekä kehität likvidin sijoitussalkun raportointia ja kontrollointia yhdessä palveluntuottajamme kanssa. Vastuullesi kuuluu myös mahdollisia muita taloushallinnon tehtäviä ja projekteja. Raportoit työssäsi talousjohtajalle.

Odotamme sinulta:

  • Taloushallinnon, laskentatoimen ja kirjanpidon (FAS) monipuolista osaamista
  • Vähintään viiden vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä tai tilintarkastuksesta
  • Tehtävään sopivaa koulutusta (esim. KTM, Tradenomi)
  • Hyvää Excel-osaamista ja valmiutta omaksua uusia tietojärjestelmiä
  • Kehittämislähtöistä toimintaotetta
  • Sujuvaa suomen- ja englannin kielen taitoa
  • Kiinnostusta sijoitustoimintaan

Eduksi on:

  • Konsernilaskennan kokemus
  • Sijoitustoimintaan liittyvä osaaminen, esim. tuotonlaskennan ja keskeisten tunnuslukujen osalta
  • Ruotsin kielen osaaminen

Etsimme henkilöä, joka ottaa tehtävänsä haltuun itsenäisellä otteella ja joka motivoituu toimintatapojen ja oman työnkuvansa kehittämisestä. Olet toimintaotteeltasi järjestelmällinen ja täsmällinen, mutta sinussa on myös luova puoli, joka pääsee esiin eri kehittämishankkeissa. Tartut tehtäviin proaktiivisesti ja joustavasti, ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Haluat työskennellä kehittyvässä organisaatiossa ja pystyt toimimaan hyvin myös muuttuvissa tilanteissa.

Tarjoamme itsenäisen tehtäväkentän, hyvät edut sekä mahdollisuuden tuoda oma panoksesi toimintatapojemme kehittämiseen. Pääset seuraamaan keskeiseltä paikalta suomalaista liike-elämää. Asiantuntijoista koostuva työyhteisömme on tavoitteellinen ja jokaisen osaamista arvostava. Toimitilamme sijaitsevat Helsingin keskustassa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Personnel Groupin henkilöstökonsultti Jenna Jussila, puh. 050 442 8444, jenna.jussila@personnel.fi.
Toimita hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 4.6.2017 mennessä Personnel Groupin sivujen kautta: https://www.personnel.fi/avoimet-tyopaikat/