Författare: Karen

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

Hartwall Capital har sålt sina aktier i Royal Unibrew

HC Holding Oy Ab (“Hartwall Capital”, ett bolag ägt av Hartwall Capital Oy Ab) har sålt sina aktier i Royal Unibrew A/S (”Royal Unibrew” eller ”Bolaget”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Aktieförsäljningen”). Hartwall Capital sålde 2 776 440 aktier i Bolaget, motsvarande 5,27 procent av alla aktierna och rösterna i Royal Unibrew. Transaktionen övertecknades flera gånger. Försäljningspriset i Aktieförsäljningen var DKK 350 per aktie och bruttointäkterna från Aktieförsäljningen uppgick sammanlagt till ungefär DKK 972 miljoner. Efter Aktieförsäljningen äger Hartwall Capital inga aktier i Bolaget.

Hartwall Capital vill vid detta tillfälle tacka Bolaget samt Bolagets ledning och styrelse för gott samarbete under de senaste fem åren då Hartwall Capital varit en betydande aktieägare i Bolaget.

Danske Bank A/S (“Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (“SEB”) agerade joint bookrunners i Aktieförsäljningen.

Kontaktuppgifter:

Eeva Ahdekivi, Verkställande direktör
Hartwall Capital Oy Ab
eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Hartwall Capital och Terveystalo Ab

Terveystalo Ab har idag 14.9.2017 meddelat att de planerar en börsnotering på Nasdaq Helsinkis huvudlista.

Terveystalo är ett av Finlands ledande hälsoserviceföretag. Bolaget erbjuder grund- och specialhälsovård till företag, privatpersoner och kunder inom den offentliga sektorn. Till Bolagets hälsovårdstjänster hör allmän- och specialläkarvård, diagnostik, dagkirurgi, tandläkarvård och andra relaterade tjänster som tillsammans bildar en integrerad vårdkedja för hälsovården. Därtill erbjuder Bolaget ett sortiment digitala tjänster. Terveystalo erbjuder hälsovårdstjänster på 180 vårdcentraler i alla 20 största städer i Finland, och på digitala plattformer, vilka tillsammans utgör ett riksomfattande utbud av Bolagets tjänster.

Hartwall Capital Oy Ab har som en av ankarinvesterarna förbundit sig att teckna 10.1% av aktierna i Terveystalo (räknat av de utestående aktierna efter den eventuella börsintroduktionsemissionen) till det slutliga teckningspriset vid den eventuella börsintroduktionsemissionen under vissa villkor, och på villkor att Terveystalos hela aktiebeståndets värde vid det slutliga teckningspriset (efter emissionen fådda medel och uteslutande Bolagets eget aktieinnehav) är högst 1 250 miljoner euro.

Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Sponda

Hartwall Capital har i samband med ett offentligt bud sålt sitt innehav i Sponda Abp till det globala fondbolaget Blackstone Groups fastighetsfond Polar Bidco S.à r.l. Hartwall Capital var ägare i fastighetsbolaget Sponda från 2013 till 2017. För ytterligare information: Verkställande direktör Eeva Ahdekivi, eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Vi anställer en FINANCIAL CONTROLLER

Till vårt team söker vi en Financial Controller. Arbetsbeskrivning och nätsidan för ansökan finns på finska nedan.

Financial Controller:

Vastaat työssäsi päivittäisestä maksuliikenteestä ja ostoreskontrasta, kuukausi- ja kvartaaliraportoinnista, budjetoinnista sekä toimit tilitoimiston kumppanina kirjanpitoon liittyen. Keskeisenä tehtävänäsi on taloushallinnon kontrollifunktion kehittäminen ja ylläpitäminen mm. tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportointiin ja konsernitilinpäätökseen liittyen sekä muut taloushallinnon kehittämishankkeet. Lisäksi vastaat emo- ja tytäryhtiöiden likviditeetin kontrolloinnista sekä kehität likvidin sijoitussalkun raportointia ja kontrollointia yhdessä palveluntuottajamme kanssa. Vastuullesi kuuluu myös mahdollisia muita taloushallinnon tehtäviä ja projekteja. Raportoit työssäsi talousjohtajalle.

Odotamme sinulta:

  • Taloushallinnon, laskentatoimen ja kirjanpidon (FAS) monipuolista osaamista
  • Vähintään viiden vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä tai tilintarkastuksesta
  • Tehtävään sopivaa koulutusta (esim. KTM, Tradenomi)
  • Hyvää Excel-osaamista ja valmiutta omaksua uusia tietojärjestelmiä
  • Kehittämislähtöistä toimintaotetta
  • Sujuvaa suomen- ja englannin kielen taitoa
  • Kiinnostusta sijoitustoimintaan

Eduksi on:

  • Konsernilaskennan kokemus
  • Sijoitustoimintaan liittyvä osaaminen, esim. tuotonlaskennan ja keskeisten tunnuslukujen osalta
  • Ruotsin kielen osaaminen

Etsimme henkilöä, joka ottaa tehtävänsä haltuun itsenäisellä otteella ja joka motivoituu toimintatapojen ja oman työnkuvansa kehittämisestä. Olet toimintaotteeltasi järjestelmällinen ja täsmällinen, mutta sinussa on myös luova puoli, joka pääsee esiin eri kehittämishankkeissa. Tartut tehtäviin proaktiivisesti ja joustavasti, ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Haluat työskennellä kehittyvässä organisaatiossa ja pystyt toimimaan hyvin myös muuttuvissa tilanteissa.

Tarjoamme itsenäisen tehtäväkentän, hyvät edut sekä mahdollisuuden tuoda oma panoksesi toimintatapojemme kehittämiseen. Pääset seuraamaan keskeiseltä paikalta suomalaista liike-elämää. Asiantuntijoista koostuva työyhteisömme on tavoitteellinen ja jokaisen osaamista arvostava. Toimitilamme sijaitsevat Helsingin keskustassa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Personnel Groupin henkilöstökonsultti Jenna Jussila, puh. 050 442 8444, jenna.jussila@personnel.fi.
Toimita hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 4.6.2017 mennessä Personnel Groupin sivujen kautta: https://www.personnel.fi/avoimet-tyopaikat/