Författare: Karen

Hartwall Capital avyttrade sitt innehav i Polarica

Hartwall Capital har med ett avtal undertecknat 20.12.2019 sålt sitt minoritetsinnehav i Polarica Holding AB, tillsammans med Intera Fund I Ky som varit huvudägare, till en grupp köpare bestående av flera investerare. Hartwall Capital var ägare i Polarica åren 2010-2019. Tilläggsuppgifter ger Niko Mokkila, Chef för Hartwall Capitals Investeringsverksamhet (niko.mokkila@hartwallcapital.fi).

Julhälsningar

Vi tackar för gott samarbete under det gångna året och önskar en Fridfull Juletid och ett Gott stundande Nytt Decennium 2020!

I år har vi velat stöda det förebyggande arbetet mot ungas marginalisering och har gjort en juldonation till Tukikummit-stiftelsen. Donationen stöder barn och ungdomars hobbyer och skolgång och således minskar de ungas sociala utslagning.

Juliga hälsningar,

Team Hartwall Capital

Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

Hartwall Capital Oy Ab

Meddelande

Fritt för publicering 3.12.2019

 

Hartwall Capital har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Abp

HC Holding Oy Ab (”Hartwall Capital”, som är Hartwall Capital Oy Ab:s helägda dotterbolag) har sålt en del av sitt innehav i Stockmann Oyj Abp (”Stockmann”). Hartwall Capital har den 3.12.2019 sålt 2,3 miljoner Stockmann B-serie aktier i Stockmann vilket motsvarar cirka 3,2 procent av alla aktier i Stockmann och 0.7 procent av alla röster. Aktierna såldes till finländska investerare. Den totala köpeskillingen i aktieförsäljningen uppgår till cirka 4,3 miljoner euro. I samband med aktieförsäljningen har Hartwall Capital med vissa begränsningar förbundit sig till att inte sälja sina resterande Stockmann-aktier tills Stockmann har publicerat sin delårsrapport för Q1 2020.

Efter aktieförsäljningen äger Hartwall Capital 3 186 488 Stockmann A-serie aktier och 2 929 126 B-serie aktier, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av alla Stockmanns aktier och 10,0 procent av alla röster. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingforsfilialen (”SEB”) agerade sole bookrunner i aktieförsäljningen.

”Hartwall Capital är en långsiktig ägare och vi har varit en aktiv aktieägare i Stockmann i tio år. Som ett investeringsbolag evaluerar vi regelbundet alternativen gällande våra innehav, och baserat på omsorgsfullt övervägande har vi beslutat att det nu är rätt tid för oss att minska vårt innehav i Stockmann. Efter aktieförsäljningen anser vi Stockmann vara en finansiell investering för oss. Således kommer vi inte att utöva en roll som aktiv ägare i motsats till den roll vi har haft under de senaste åren”, konstaterar Hartwall Capital Oy Ab:s Chef för Investeringsverksamheten Niko Mokkila.

 

Viktigt meddelande

Detta meddelande har endast uppgjorts för informationsändamål och skall inte anses utgöra ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna sig för, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja, utfärda eller teckna värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller kvalificering enligt gällande värdepapperslagar i sådan jurisdiktion.

Niko Mokkila utnämnd till att leda Hartwall Capitals investeringsverksamhet

DI, Ekon.mag. Niko Mokkila (1979) börjar i Hartwall Capitals tjänst under den pågående hösten. Mokkilas ansvarsområde är bolagets hela investeringsverksamhet och han rapporterar i den nya uppgiftsrollen direkt till styrelsen. Mokkila övergår till Hartwall Capital från riskkapitalsbolaget Altor och han har innalles ca 15-års erfarenhet från riskkapitalsbranchen och konsultuppdrag inom investeringsverksamhet. Mokkilas erfarenhet och expertis är i en central roll när bolagets investeringsverksamhet utvecklas framåt.

Bolagets styrelse har beslutat att inte välja en verkställande direktör till bolaget. Heidi Sulin som har skött uppgifterna som tillfällig verkställande direktör sedan oktober 2018 ansvarar i fortsättningen för bolagets övriga löpande administration och rapporterar såsom Mokkila direkt till styrelsen.

Bolagets styrelse och operativa team påbörjar under hösten en strategiprocess vars syfte är att göra specificeringar i bolagets investeringsstrategi och förtydliga verksamhetsmodellen. Möjliga förändringar informeras vid behov, uppskattningsvis i början av år 2020.

 

Ytterligare information:

Michael Rosenlew, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)

Michael Rosenlew ny styrelseordförande i Hartwall Capital

Michael_Rosenlew

På bolagsstämman den 3.5.2019 valdes Ekon.mag. Michael Rosenlew till ny styrelseordförande i Hartwall Capital. Rosenlew efterträder Ole Johansson, som inte stod till förfogande för omval som styrelseordförande.

Michael Rosenlew har gjort en lång och framgångsrik karriär på IK Investment Partners och har tidigare styrelseerfarenhet från bl.a. Caverion Abp (ordförande), Pöyry Abp och Stockmann Abp. Genom valet av Rosenlew förstärks styrelsens Private Equity-sakkunskap, och bolaget är ännu starkare att verkställa dess investeringsstrategi, konstaterar Peter Therman, ordförande för ägarnas nomineringsutskott:

”Michael har en unik erfarenhet och bakgrund som passar vårt bolag väl. Med denna kompetens och genom att han känner bolaget väl från sin tidigare medlemskapsperiod 2013 – 2018 har han en klar syn på hur bolaget kan utvecklas under dess nästa fas.”

Michael Rosenlew gläds över sitt nya uppdrag:

“Jag tycker om bolaget och branschen. Man kunde säga att jag på ett sätt återvänder till mina rötter. Jag är mycket stolt över att få lotsa denna ikoniska finländska familjs investeringsbolag och på så sätt vara en del av familjens framgångssaga.”

 

Hartwall Capital får igen tillfälle att stöda företagande via EYs världsomfattande företagartävling

Den ansedda Entrepreneur of the Year-företagartävlingen sparkade igång vid ett öppningsseminarium i Helsingfors 10.4.2019 där bl.a. fjolårets vinnare Samu Hällfors från Framery Oy och fd ambassadören Bruce Oreck inspirerade nya potentiella tävlingskandidater. Tävlanden rekryteras under våren och försommaren också under ett flertal intressanta regionala evenemang: följande evenemang ordnas i Åbo 15.5 (talare Teemu Kiiski från Finnish Design Shop samt Bruce Oreck), följd av regionala evenemang i Kuopio 21.5 (Mia Mantsinen/Mantsinen Group, Bruce Oreck), Uleåborg 29.5 (Juha Vidgrén/Ponsse Oyj, Bruce Oreck) och Tammerfors 13.6 (Kim Väisänen, Bruce Oreck). Välkommen att delta, nätverka och höra inspirerande berättelser om företagande! Anmäl dig här!

EY Entrepreneur of the Year är en välrespekterad utmärkelse för tillväxtföretagare som inspirerar andra med sin vision, ledarskap och prestationer. Med hjälp av den årliga tävlingen uppmuntrar man företagare till tillväxtorienterat och ansvarsfullt företagande samt strävar till att öka allmänt intresse och diskussion kring tillväxtföretagande. EY Entrepreneur of the Year-tävlingen har ordnats i Finland sedan 2003 och är en del av en världsomfattande företagartävling där tusentals företagare deltar. Hela tävlingen kulminerar i en final som arrangeras i Monaco där ca 60 landspecifika representanter tävlar om världsomfattande titeln EY World Entrepreneur of the Year.

Hartwall Capital sponsorerar den nationella EY Entrepreneur of the Year-tävlingen för andra året. Juryn kungör finalisterna och specialpristagarna i Helsingfors 21.10. Finlands vinnare koras 1.11 på en festgala som ordnas i Helsingfors.

Är du Finlands nästa EY Entrepreneur of the Year? Tävlingsansökan är öppen fram till 1.8.2019! Läs mer här: www.eoy.com/fi

VD-byte på Hartwall Capital Oy Ab

Hartwall Capital Oy Ab:s VD Eeva Ahdekivi har lämnat sin post fr.o.m. 30.10.2018. Styrelsen tackar Ahdekivi för hennes arbetsinsats i bolaget i drygt tre år.

Styrelsen har påbörjat rekrytering av en ny VD. Chefsjurist Heidi Sulin har utnämnts till ställföreträdande VD.

Ytterligare information:

Ole Johansson, styrelseordförande

Kontakt via ledningens assistent Karen Granvik (+358 9 6818 5610)

Hartwall Capital investerar i LeaseGreen

”LeaseGreen har lyckats öppna enorm potential för stora fastigheters ägare”

Energiservicebolaget LeaseGreens ägarbas utvidgas. LeaseGreens ägare har genomfört en transaktion där släkten Hartwalls investeringsbolag Hartwall Capital går in som LeaseGreens ägare. Som en del av transaktionen investerar Hartwall Capital även 10 miljoner euro nytt kapital i bolaget. LeaseGreens operativa ledning och strategi förblir oförändrade och den aktiva ledningen och andra nuvarande ägare fortsätter som betydande aktieägare i bolaget.

”Vi fortsätter på vår bekanta inspirerande väg, men med starkare krafter”, säger LeaseGreens verkställande direktör Tomi Mäkipelto, som grundade bolaget år 2013 tillsammans med finans- och investeringsdirektören Juho Rönni. ”LeaseGreen har nu en stark kapitalstruktur för tillväxt och internationalisering.”

Enligt Mäkipelto förblir framgång med kunderna och personalen kärnan för LeaseGreens strategi. Förutsättningarna för framtida tillväxt stärks ytterligare när de nuvarande ägarna sporras av en långsiktig finsk partner.

”Vi har med Hartwall Capital under de senaste månaderna fört djupa diskussioner om LeaseGreens affärsverksamhet, tillväxtstrategi och verksamhetsmiljö. Med Hartwall Capitals stöd kan LeaseGreen fortsätta förverkliga sin nuvarande strategi och förbli ett entreprenörsdrivet bolag. För våra kunder gör vi allt större och ambitiösare projekt och vi förstärker nu LeaseGreens ägar- och kapitalstruktur på samma sätt som förr: i god tid på förhand.”

LeaseGreen planerar och genomför modernisering av energisystem i stora fastigheter genom en innovativ servicemodellsom omfattar även finansieringen. Bolaget som fungerar i både Finland och Sverige sysselsätter ca 60 högt utbildade proffs inom fastighetsteknik, och hade en omsättning på 21 miljoner euro år 2017. Bolaget förutspår att omsättningen stiger till 35-40 miljoner euro under det pågående året.

Hartwall Capital är ett investeringsbolag ägt av släkten Hartwall, vars rötter härstammar i det 1836 grundade dryckesbolaget Oy Hartwall Ab. Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi säger att Hartwall Capital eftersträvar hållbart värdeskapande genom aktivt ägande:

”LeaseGreen är ett av de senaste årens mest framgångsrika tillväxtföretag i Finland. Bolaget har öppnat enormt avkastningspotential för fastighetsägare genom att LeaseGreens servicemodell erbjuder fastighetsägarna möjlighet till energieffektiveringsinvesteringar på ett enkelt sätt. Effektiveringsinvesteringarnas avkastning är hög och kräver inte kapital från fastighetens ägare. Således är förverkligandet av projekten lönsamma och enkla för kunderna. LeaseGreens klara verksamhetsmodell, värderingar och företagaranda passar Hartwall Capitals strategi och vi vill vara med och stöda LeaseGreens företagare och personal i bolagets nästa utvecklingsfas.”

Marknadspotentialen för energirenovering av fastigheter är flera miljarder per år enbart i Finland och Sverige. Utöver starka ekonomiska faktorer stöder den globala diskussionen kring begränsning av klimatförändringen och ansvarsfull affärsverksamhet arbetet kring minskningen av fastigheternas energiförbrukning och CO2-utsläpp. Hartwall Capitals Eeva Ahdekivi och LeaseGreens Tomi Mäkipelto säger att de ser endast en riktning i utvecklingen:

”Trycket att förbättra energieffektiviteten och förminska utsläppen ökar. Företagen har en stor vilja att agera ansvarsfullt men få har egen kunskap att lösa de tekniska utmaningarna och dra nytta av alternativen.”

 

Tilläggsuppgifter:

 

Verkställande direktör

Eeva Ahdekivi

Hartwall Capital Oy Ab

050 523 5840

eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

www.hartwallcapital.fi

 

Verkställande direktör

Tomi Mäkipelto

LeaseGreen Group Oy

050 370 4092

tomi.makipelto@leasegreen.fi

www.leasegreen.fi

Hartwall Capital är med och stöder företagarskap

Hartwall Capital har undertecknat ett tvåårigt sponsoravtal med EY gällande den nationella EY Entrepreneur of the Year-företagartävlingen som EY ordnar årligen. EY Entrepreneur of the Year är en välrespekterad utmärkelse för tillväxtföretagare som inspirerar andra med sin vision, ledarskap och bedrifter. Med hjälp av tävlingen uppmuntrar man företagare till tillväxtorienterat och ansvarsfullt företagande samt strävar till att öka allmänt intresse och diskussion kring tillväxtföretagande.

EY Entrepreneur of the Year-tävlingen har ordnats i Finland sedan 2003 och är en del av en världsomfattande företagartävling där tusentals företagare deltar. Hela tävlingen kulminerar i en final som arrangeras i Monaco där ca 50 landspecifika representanter tävlar om världsomfattande titeln EY World Entrepreneur of the Year.

”Vi vill vara med och stöda nuvarande och nya finländska företagares väg till tillväxt genom att erbjuda deltagarna enastående tillfällen för lärande, nätverkande och utbyte av idéer. Som en inhemsk ägare kan Hartwall Capital i tävlingen även ge insikter om vad som är viktigt för tillväxtens finansiärer”, säger Hartwall Capitals verkställande direktör Eeva Ahdekivi.

För 2018-års del körde tävlingen igång idag 16.5.2018 på öppningsevenemanget i Helsingfors. Därefter följer områdestävlingar i Åbo, Lahtis, Tammerfors och Uleåborg. Finlands vinnare koras i november på en festgala som ordnas i Helsingfors. Läs mer om tävlingen och anmälningar på www.eoy.fi.