Kategoria: Uutiset

Hartwall Capital ja Terveystalo Oy

Terveystalo Oy on ilmoittanut tänään 14.9.2017 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Terveystalo on yksi Suomen johtavista terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka yhdessä kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Hartwall Capital Oy Ab on ankkurisijoittajana sitoutunut merkitsemään 10.1% Terveystalon osakkeista (laskettuna ulkona olevista osakkeista mahdollisen listautumisannin toteuttamisen jälkeen) lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Terveystalon koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (annista saatavien varojen jälkeen ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) enintään 1 250 miljoonaa euroa.

Linkki Terveystalon listautumisilmoitukseen ohessa https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Terveystalo-suunnittelee-listautumisantia-ja-listautumista-Nasdaq-Helsinkiin/

Hartwall Capital luopui omistuksestaan Spondassa

Hartwall Capital on julkisen ostotarjouksen yhteydessä myynyt Sponda Oyj:n osakkeensa kansainvälisen rahastoyhtiö Blackstone Groupin kiinteistörahastolle Polar Bidco S.à r.l.:lle. Hartwall Capital oli omistajana Spondassa 2013-2017. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Eeva Ahdekivi, eeva.ahdekivi@hartwallcapital.fi

Haemme joukkoomme FINANCIAL CONTROLLERIA

Financial Controller:

Vastaat työssäsi päivittäisestä maksuliikenteestä ja ostoreskontrasta, kuukausi- ja kvartaaliraportoinnista, budjetoinnista sekä toimit tilitoimiston kumppanina kirjanpitoon liittyen. Keskeisenä tehtävänäsi on taloushallinnon kontrollifunktion kehittäminen ja ylläpitäminen mm. tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportointiin ja konsernitilinpäätökseen liittyen sekä muut taloushallinnon kehittämishankkeet. Lisäksi vastaat emo- ja tytäryhtiöiden likviditeetin kontrolloinnista sekä kehität likvidin sijoitussalkun raportointia ja kontrollointia yhdessä palveluntuottajamme kanssa. Vastuullesi kuuluu myös mahdollisia muita taloushallinnon tehtäviä ja projekteja. Raportoit työssäsi talousjohtajalle.

Odotamme sinulta:

  • Taloushallinnon, laskentatoimen ja kirjanpidon (FAS) monipuolista osaamista
  • Vähintään viiden vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä tai tilintarkastuksesta
  • Tehtävään sopivaa koulutusta (esim. KTM, Tradenomi)
  • Hyvää Excel-osaamista ja valmiutta omaksua uusia tietojärjestelmiä
  • Kehittämislähtöistä toimintaotetta
  • Sujuvaa suomen- ja englannin kielen taitoa
  • Kiinnostusta sijoitustoimintaan

Eduksi on:

  • Konsernilaskennan kokemus
  • Sijoitustoimintaan liittyvä osaaminen, esim. tuotonlaskennan ja keskeisten tunnuslukujen osalta
  • Ruotsin kielen osaaminen

Etsimme henkilöä, joka ottaa tehtävänsä haltuun itsenäisellä otteella ja joka motivoituu toimintatapojen ja oman työnkuvansa kehittämisestä. Olet toimintaotteeltasi järjestelmällinen ja täsmällinen, mutta sinussa on myös luova puoli, joka pääsee esiin eri kehittämishankkeissa. Tartut tehtäviin proaktiivisesti ja joustavasti, ja sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Haluat työskennellä kehittyvässä organisaatiossa ja pystyt toimimaan hyvin myös muuttuvissa tilanteissa.

Tarjoamme itsenäisen tehtäväkentän, hyvät edut sekä mahdollisuuden tuoda oma panoksesi toimintatapojemme kehittämiseen. Pääset seuraamaan keskeiseltä paikalta suomalaista liike-elämää. Asiantuntijoista koostuva työyhteisömme on tavoitteellinen ja jokaisen osaamista arvostava. Toimitilamme sijaitsevat Helsingin keskustassa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Personnel Groupin henkilöstökonsultti Jenna Jussila, puh. 050 442 8444, jenna.jussila@personnel.fi.
Toimita hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 4.6.2017 mennessä Personnel Groupin sivujen kautta: https://www.personnel.fi/avoimet-tyopaikat/

 

Ympäristöhuoltoalan yritys Remeon brändiuudistus viestii keskittymisestä kiertotalouden ytimeen

Remeo_auto

Remeo Oy, aiemmalta nimeltään SUEZ Suomi, uudisti nimensä ja brändinsä vuoden 2017 alkupuoliskolla osana siirtymistään Hartwall Capitalin omistukseen loppuvuodesta 2016. Uuden nimen latinankielinen merkitys on ’palata takaisin’, mikä yhdessä sloganin – Ajattele. Uudestaan. – kanssa kertoo Remeon toiminnan ytimessä olevasta kiertotalouden edistämisestä sekä luonnon resursseja säästävän yhteiskunnan kehittämisestä.

Kierrätys on kasvussa ilmiönä ja liiketoimintana. Kiertotalous on myös yksi hallituksen kärkihankkeista ja siihen liittyy valtava kasvupotentiaali.

”Näemme, että tällä markkinalla on positiiviset pitkäaikaisen kasvun trendit”, kertoo Hartwall Capitalin sijoitusjohtaja Jussi Salokangas. ”Suomi on monissa asioissa kärkijoukossa, mutta kierrätysasteessa olemme edelleen jäljessä esimerkiksi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Samalla Suomessa ja EU:ssa on asetettu korkeat tavoitteet kierrätysasteen kehitykselle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Uskomme että alan kasvunäkymät ovat hyvät.”

”Remeon tyyppiset toimijat ovat kiertotalouden mahdollistajia, ja aivan avainasemassa, kun puhutaan materiaalin uusiokäytöstä, eli esimerkiksi kuitujen, muovin, lasin ja metallin kierrättämisestä kotimaiseksi raaka-aineeksi. Teollisuuden halu ja tarve käyttää uusioraaka-aineita kasvaa koko ajan.”

”Me olemme ennen kaikkea ostaneet yhtiön voidaksemme tukea sen kasvua. Kasvuun on monenlaisia mahdollisuuksia. Remeo voi kasvaa maantieteellisesti, laajentamalla palveluskaalaa tai yritysostojen kautta.”

”Hartwall Capital on pitkäaikainen ja kotimainen omistaja, haluamme olla tukemassa suomalaisten yritysten kasvua ja kehitystä pitkäjänteisesti”, linjaa  Salokangas.

Remeon toimitusjohtaja Jorma Kangas näkee omistajavaihdoksen aloittavan voimakkaan kehitysvaiheen yrityksessä.

”Vahva ja perehtynyt kotimainen omistaja luo erinomaiset edellytykset Remeon pitkäjänteiselle kehitykselle. Hartwall Capital myötävaikuttaa aktiivisesti orgaanisen kasvun aikaansaamiseksi. Remeon toimintaan sopivat yritysostot ovat myös selkeästi asialistalla. Äskettäin uudistunut hankintalaki sekä meneillään oleva jätelain osauudistus avaavat markkinoita ja tuovat mahdollisuuksia vapaalle kilpailulle”, summaa toimitusjohtaja Kangas.

 

Remeo työllistää noin 350 kierrätysalan ammattilaista ja yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 74 miljoonaa euroa. Erikoisajoneuvoja on noin 200. Remeolla on toimipisteitä Vantaalla, Riihimäellä, Tampereella, Heinolassa, Lahdessa, Porvoossa, Kotkassa, Turussa, Vaasassa, Uudessakaupungissa, Lappeenrannassa, Seinäjoella, Vihannissa ja Ylivieskassa. Remeolla on yhdeksän kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja vastaanottavaa laitosta ympäri Suomen. Laitoksilla kierrätetyt ja käsitellyt materiaalit toimitetaan tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn tai jalostukseen teollisuuden raaka-aineeksi.

Hartwall Capital ostaa SUEZin Suomen toiminnot

Hartwall Capital Oy Ab on sopinut ruotsalaisen SUEZ Recycling AB:n kanssa SUEZ Suomi Oy:n koko osakekannan ostosta. SUEZ Suomi vastaa ranskalaisen SUEZ Group-konsernin Suomen liiketoiminnoista.

SUEZ Suomi on toiminut Suomessa vuodesta 1964, ja vuodesta 1998 se on kuulunut SUEZ-konserniin. SUEZ Suomi on toimialansa johtavia yhtiöitä Suomessa. Sen liikevaihto oli vuonna 2015 71 miljoonaa euroa ja yhtiöllä on noin 300 työntekijää. Yhtiö tarjoaa monipuoliset jätteenkierrätys- ja esikäsittelypalvelut yrityksille, kunnille ja kotitalouksille koko maassa, 200 ajoneuvon ja kahdeksan esikäsittelylaitoksen avulla. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. eri jätejakeiden keräys, kuljetus ja esikäsittely. Kerätyt ja esikäsitellyt jätejakeet päätyvät uusiomateriaaleiksi, energiantuotantoon tai ne ohjataan tarvittaviin loppukäsittelyihin.

Hartwall Capitalin toimitusjohtaja Eeva Ahdekivi kommentoi: ”SUEZ Suomen liiketoiminta ja asema markkinallaan ovat vakaita, ja yhtiöllä on hyvät kasvunäkymät pitkällä aikavälillä. Kierrätyksen ja uusiomateriaalien tarve ja niihin kohdistuvat vaatimukset tukevat toimialan kasvua jatkossa. SUEZ Suomi sopii hyvin Hartwall Capitalin strategiaan toimia harvoihin merkittäviin omistuksiin keskittyvänä, pitkäaikaisena omistajana yhtiöissä, joissa voimme aktiivisena omistajana tukea arvonluontia. Arvostamme yhtiön johdon tekemää hyvää työtä ja kannustamme heitä tarttumaan tuleviin kasvun mahdollisuuksiin.”

SUEZ Suomen toimitusjohtaja Jorma Kangas toteaa: ”Olemme onnistuneet viime vuosina parantamaan SUEZ Suomen kannattavuutta, samalla kun olemme kasvattaneet yritysasiakkaille suunnattua liiketoimintaa. Uuden omistajan tuella voimme edelleen keskittyä hakemaan kasvua, esimerkiksi laajentamalla palvelutarjontaamme ja identifioimalla uusia asiakastarpeita toimialallamme.”

Kaupan odotetaan toteutuvan ennen vuoden 2016 loppua. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan ehtoja ei julkisteta. SUEZ Suomen nimi ja liikemerkki uudistetaan vuoden 2017 aikana yhtiön poistuessa Suez-konsernista, uudesta nimestä tiedotetaan vuoden 2017 alkupuoliskolla. Yrityskaupalla ei ole suoraa vaikutusta yhtiön operatiiviseen toimintaan. Yhteystiedot ja asiakaspalvelu säilyvät ennallaan.

Hartwall Capital on suomalainen, perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tekee suoria osakesijoituksia valikoituihin pörssiyhtiöihin ja ei-listattuihin yhtiöihin. Hartwall Capital kasvattaa omistustensa arvoa toimimalla aktiivisena omistajana ja tukemalla yhtiöiden kasvua. Hartwall Capitalin omistusten arvo on yli 700 miljoonaa euroa, merkittäviä osakeomistuksia on kahdeksassa yhtiössä.

EY Corporate Finance, Hannes Snellman, Deloitte ja Vahanen toimivat Hartwall Capitalin neuvonantajina yrityskaupassa. Rahoituksen järjestäjänä toimii Nordea.

Lisätietoja:
Jussi Salokangas, Sijoitusjohtaja, Hartwall Capital
soittopyynnöt 09 6818 560

www.suez.fi
www.hartwallcapital.fi

HC Ventures luopui omistuksestaan Finex Oy:ssa

HC Ventures Oy on 1.6.2016 tehdyllä kaupalla myynyt omistamansa Finex Oy:n osakkeet kansainväliselle erikoiskemikaaliyhtiölle Johnson Matthey Plc:lle.

Lisätietoja:
Mats Therman, HC Ventures, toimitusjohtaja, puh. (09) 6818 5617

Nimityksiä Hartwall Capitalissa

KTM Thomas Blumberg on nimitetty Hartwall Capitalin talousjohtajaksi (CFO) 2.5.2016 alkaen.

KTM Jussi Salokangas on nimietty Hartwall Capitalin sijoitusjohtajaksi (Chief Investment Officer) 1.6.2016 alkaen.

Eeva Ahdekivi nimitetty Hartwall Capitalin toimitusjohtajaksi

Kauppatieteiden maisteri Eeva Ahdekivi, 48, on nimitetty Hartwall Capital Oy Ab:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2015 alkaen.

Eeva Ahdekivi on aiemmin toiminut Solidium Oy:n sijoitusjohtajana 2009-2015 sekä johtavana erityisasiantuntijana Valtioneuvoston omistajaohjausosastolla 2007-2009. Ennen tätä hän toimi johtajana Pohjola Omaisuudenhoito Oy:ssä 2004-2006 sekä partnerina Conventum Oyj:ssä 1997-2003. Hartwall Capitalin nykyinen toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, 64, jää alkuperäisen sopimuksen mukaan eläkkeelle 30.9.2015.

Lisätietoja:
Tom von Weymarn, hallituksen puheenjohtaja: +358 400 212386
Ole Johansson, hallituksen varapuheenjohtaja: +358 40 7544360

Hartwall Capital sijoittaa juomateollisuuteen

Hartwall Capital on päättänyt investoida juomateollisuuteen, tukemalla Royal Unibrew A/S:n hanketta ostaa juomayhtiö Oy Hartwall Ab:n. Kaupan closingin yhteydessä Hartwall Capital tulee merkitsemään 1.046.500 kpl Royal Unibrew osakkeita, mikä vastaa 9,39 %:n omistusosuuden yhtiöstä emission jälkeen. Hartwall Capitalista tulee näin Royal Unibrewin toiseksi suurin omistaja Chr.Autustinus Fabrikker A/S:n jälkeen.

“Royal Unibrew on tänään yksi Euroopan kannattavimmista juomayhtiöistä ja pidämme tätä hienona mahdollisuutena osallistua vahvan juomakonsernin kehittämiseen Pohjoismaissa ja Baltiassa”, sanoo Hartwall Capitalin toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.

Lisätietoja antaa:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, puh. 09 6818 560
Tom von Weymarn, hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 6818 560
www.royalunibrew.dk