Tekijä: Viktor Grandell

Remeo ostaa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n

Hartwall Capitalin omistama kiertotalousyritys Remeo on sopinut Delete Ympäristöpalvelut Oy:n koko osakekannan ostosta. Yritysostolla Remeo toteuttaa kasvustrategiaansa vahvistaen ja monipuolistaen valtakunnallista toimintaansa. Ostolla kasvatetaan entisestään myös rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaa.

Yritysoston myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Remeo-konsernin omistukseen.

Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon kattavaa käsittelylaitosten verkostoa kasvattaen Remeon kapasiteettia vastaanottaa ja käsitellä materiaalia.

Kauppa on suunniteltu toteutuvaksi viikolla 26.

Hartwall Capital Duell Oyj:n suurimmaksi omistajaksi

Duell Oyj:n listautumisannin päättymisen jälkeen Hartwall Capital on yhtiön suurin omistaja 20,56 prosentilla yhtiön osakkeista ja äänistä.

Duell Oyj on listautunut Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. Listautumisannin päättymisen jälkeen Hartwall Capital on Duell Oyj:n suurin omistaja 20,56 prosentilla yhtiön osakkeista ja äänistä.

Duell on yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja sen toiminta kasvaa nopeasti muualla Euroopassa. Duell tarjoaa moottoripyörä-, ATV‑maastoajoneuvo‑, moottorikelkka-, polkupyörä- ja veneilytuotteita kuten teknisiä osia ja varaosia sekä henkilökohtaisia tarvikkeita (esimerkiksi vaatteita ja varusteita), jälleenmyyjille usealla Euroopan markkinalla. Duell tarjoaa laajan valikoiman tuotteita kaikkien myyntikanaviensa kautta neljälle vuodenajalle sen kuudessa tuoteryhmässä: Onroad‑moottoripyörätuotteet, Offroad‑moottoripyörätuotteet, ATV‑maastoajoneuvotuotteet, Moottorikelkkatuotteet, Polkupyörätuotteet ja Veneilytuotteet.

Hartwall Capital vähensi omistustaan Terveystalossa

HC Holding Oy Ab, Hartwall Capitalin omistama yhtiö, on myynyt 6 000 000 Terveystalo Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 4,69 prosenttia osakekannasta ja äänimäärästä.  

Osakkeet myytiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated bookbuilding) kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. 

Myynnin jälkeen Hartwall Capital omistaa 8 431 690 kappaletta Terveystalon osakkeista, mikä vastaa noin 6,59 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. 

Osakkeiden myynti tukee Hartwall Capitalin strategisia tavoitteita, mutta Hartwall Capital jatkaa edelleen Terveystalon merkittävänä omistajana ja tukee yhtiön pitkän aikavälin strategiaa. 

Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille.  

Hartwall Capital on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö. Hartwall Capital on ollut Terveystalon omistaja vuodesta 2017. 

Tämä tiedote on tehty ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa, myydä, laskea liikkeeseen tai merkitä arvopapereita. Arvopaperien myyntiä ei myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä tai muuta hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. 

Hartwall Capital tukee Konecranesin hallituksen uudelleenvalintaa

Konecranesin kolme suurta osakkeenomistajaa, Hartwall Capital, Solidium Oy ja Ilmarinen, ovat ilmoittaneet Konecranesin hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että nykyinen hallitus uudelleenvalitaan kaudelle, joka päättyy yhtiökokoukseen 2022.

Nykyisen hallituksessa jäsenet ovat: Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum, Niko Mokkila ja Janne Martin.

Hartwall Capital, Solidium Oy ja Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 21,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat myös, että Christoph Vitzthum valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hartwall Capital tulee äänestämään ehdotuksen puolesta varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.

Kuva: Konecranes

Katja Kuusilehto on Hartwall Capitalin uusi Financial Controller

Katja Kuusilehto

Hartwall Capital on rekrytoinnut Katja Kuusilehton uudeksi Financial Controllerikseen. Kuusilehdon rekrytointi tukee osaltaan jo käynnistynyttä Hartwall Capitalin taloushallinnon kehittämistä.

Katja Kuusilehto tulee S-Pankissa, jossa hän on viime vuosina toiminut treasury-osastolla hoitaen muun muassa rahaston kirjanpitoa ja likviditeetin hallintaa. Ennen S-Pankkia Kuusilehto työskenteli 18 vuotta Aktiassa toimien erityisesti arvonlaskennan ja taloushallinnan parissa.

Hartwall Capital nimitti uusia hallituksen jäseniä

Tom Eriksson ja Frank Korsström on valittu Hartwall Capitalin hallitukseen. Kokemus sijoitustoiminnasta asetettiin etusijalle hallituksen kokoonpanoa uusittaessa. Hallitus myös uudisti työskentelytapojaan: tiiviimpi yhteydenpito ja operatiivisempi lähestymistapa mahdollistaa hallituksen jäsenten taitojen ja kokemuksen tehokkaamman hyödyntämisen.

Tom Eriksson, KTM, on toiminut muun muassa useissa johtotehtävissä Wärtsilässä, Adveq Management AG:ssa nimikkeellä Managing Director 2004-2007 ja toimii nykyisin Calibrium AG:n sijoitusjohtajana. Eriksson on aiemmin toiminut lukuisissa hallitustehtävissä ja istuu parhaillaan muun muassa Audico Systemsin ja Tolomeo Capital AG:n hallituksissa.

Frank Korsström, DI, KTM, työskenteli Accenturessa vuosina 1998-2020: vuodesta 2006 Accenture Suomen toimitusjohtajana ja vuodesta 2007 Accenture Pohjoismaiden toimitusjohtajana. Ennen Accenturea Korsström työskenteli konsulttiyrityksissä SIAR-Bossardissa Suomessa ja Pariisissa sekä Boston Consulting Groupissa Ruotsissa ja Suomessa. Korsström vastaa myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n covid-19-exitstrategian toteuttamisesta ja toimii Ficolo Oy:n ja Rej-Design Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä. Korsström on myös Arcada-säätiön hallintoneuvoston jäsenenä.

Hallituksessa on nyt kuusi jäsentä. Erikssonin ja Korsströmin lisäksi hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Michael Rosenlew, varapuheenjohtaja Peter Therman, Paul Hartwall ja Casimir Lindholm.

Hallitus on myös uudistanut työskentelytapojaan: tiiviimpi yhteydenpito ja operatiivisempi lähestymistapa mahdollistaa hallituksen jäsenten taitojen ja kokemuksen tehokkaamman hyödyntämisen.

– Hartwall Capitalin hallituksen työ vastaa nyt enemmän sijoituskomiteaa, sanoo puheenjohtaja Michael Rosenlew.

Tiuhempi kokoustahti lisää päätöksenteon joustavuutta ja antaa hallituksen jäsenille mahdollisuuden saada syvällisemmän käsityksen Hartwall Capitalista ja sen hankkeista. Kokemus sijoitustoiminnasta asetettiin etusijalle hallituksen kokoonpanoa uusittaessa.

Hartwall Capital tukee Konecranesin ja Cargotecin yhdistymistä

Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat tänään tiedottaneet päätöksestään yhtiöiden yhdistymisestä sulautumisella. Sulautumisen myötä muodostuvasta uudesta yhtiöstä tulee kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja. Hartwall Capital, Konecranesin suurimpana omistajana 10,01%:n omistusosuudella, pitää yhdistymistä tervetulleena ja antaa sille täyden tukensa sitoutumalla äänestämään yhdistymisen puolesta asiasta päättävässä yhtiökokouksessa.

– Olemme iloisia siitä, että olemme voineet Konecranesin suurimpana omistajana toimia hyvin aktiivisessa roolissa ja olla siten osaltamme viimeinkin mahdollistamassa tätä prosessia, toteaa Hartwall Capitalin hallituksen puheenjohtaja Michael Rosenlew.

– Uskomme, että yhdistyminen on oikea ratkaisu. Yhdessä Konecranes ja Cargotec muodostavat uuden suomalaisen suuryrityksen vahvalla suomalaisomistuksella, mistä voimme olla ylpeitä.

Ehdotettu yhdistyminen tapahtuu absorptiosulautumisena siten, että Konecranes sulautuu Cargotec:iin. Konecranesin osakkeenomistajat saavat fuusiovastikkeena yhdistymisessä muodostuvan uuden yhtiön osakkeita määrän, joka vastaa puolta uuden yhtiön osakekannasta, arvosta ja äänistä, ja tämän lisäksi Konecranesin osakkeenomistajille ehdotetaan ennen yhdistymisen täytäntöönpanoa maksettavan ylimääräisenä lisävarojenjakona 2 euroa osakkeelta. Yhdistymisen jälkeen Hartwall Capitalin omistusosuus uudessa yhtiössä on 5%.

Konecranesin ja Cargotecin hallitukset suosittelevat yksimielisesti yhdistymistä osakkeenomistajille. Yhdistymisen täytäntöönpano edellyttää, että osapuolten koolle kutsuttavat ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyvät yhdistymisen ja että yhdistyminen saa myös asiankuuluvien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Yhtiöiden mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44,8 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 76,3 prosenttia äänistä, sekä osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,4 prosenttia Konecranesin osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet tukemaan yhdistymistä. Mikäli kaikki yhdistymisen edellytykset täyttyvät, fuusio toteutunee vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

 

Linkki viralliseen pörssitiedotteeseen

Hartwall Capital joins FCVA ESG committee

Hartwall Capital’s Investment Associate Noora Haraholma has been awarded a seat in the ESG-committee of the FVCA – Finnish Venture Capital Association.

The committee focuses on the themes of responsibility, effectiveness and diversity in the private equity industry. The committee actively monitors developments around ESG issues in the industry and how they affect the capital investment field. The committee provides Hartwall Capital with a platform to participate in the discussion on good practice in ESG matters, as well as a way to contribute to the implementation of them.

Thank you for your trust! We look forward to cooperating and working for a more sustainable world.

Hartwall Capital vahvistaa tiimiään strategisilla rekrytoinneilla

Hartwall Capital on vahvistanut sijoitus- ja hallinnollista tiimiään palkkaamalla kolme uutta työntekijää.

Andreas Lagerbohm aloittaa syksyllä yhtiön uutena talousjohtajana (Chief Financial Officer). Andreas tulee Hartwall Capitaliin Aktiasta, jossa hän vastasi konsernin taloushallinnosta (Head of Group Finance) sekä toimi Aktian tytäryhtiö Aktia Rahoitus Oy:n toimitusjohtajana. Hänet nimitettiin myös konsernin väliaikaiseksi talousjohtajaksi yhtiön uudelleenjärjestelyjen aikana vuonna 2017. Andreas on työskennellyt Aktia-konsernin taloushallinnossa vuodesta 2015. Ennen Aktiaa Andreas työskenteli KPMG:ssä erilaisissa rahoitusalan tilintarkastus- ja konsultointitehtävissä.

Noora Haraholma on Hartwall Capitalin sijoitustiimin uusin jäsen (Investment Associate). Haraholma on aikaisemmin työskennellyt konsulttina Boston Consulting Groupissa, missä hän on keskittynyt pääasiassa liiketoiminnan kehittämiseen ja muutoksiin, liiketoimintamallien ja organisaatioiden uudistamiseen sekä strategia- ja due diligence -hankkeisiin.

Viktor Grandell aloitti kesäkuussa työt Hartwall Capitalin viestintävastaavana (Communications Managerina). Tehtävä on uusi, ja tukee Hartwall Capitalin pyrkimyksiä kehittää yhtiön sisäistä ja ulkoista viestintää. Grandell on aikaisemmin toiminut toimittajana ja viimeisen kymmenen vuoden ajan politiikassa, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen viestintäpäällikkönä.

Vastuullisella sijoittamisella isompi vaikutus

Hartwall Capital allekirjoitti tänä vuonna YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Allekirjoittaminen on tärkeä askel pyrkimyksissämme varmistaa, että toimintamme noudattaa vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita niin Hartwall Capitalissa kuin sen kohdeyrityksissä.

Vastuullinen sijoittaminen on ollut alusta alkaen yksi Hartwall Capitalin toiminnan kulmakivistä.
Tänä vuonna Hartwall Capitalista tuli Suomen pääomasijoittajat ry:n, FVCA:n, jäsen ja se allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Jäsenyys näissä yhteisöissä tukee ESG-liitännäisten prosessiemme (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) kehittämistä ja lisää avoimuutta muun muassa tarjoamiensa alan parhaiden käytäntöjen ja raportointimallien avulla. Lisäksi ne tarjoavat Hartwall Capitalille mahdollisuuden seurata ESG:hen liittyvien prosessien kehittymistä sijoitusalalla sekä paikan niillä foorumeilla, joissa aiheesta keskustellaan ja joissa niitä viedään eteenpäin.

– YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneille organisaatioille asetetussa vaatimuksissa ei ole sinänsä mitään uutta Hartwall Capitalille. Vastuullinen sijoittaminen on periaate, joka on aina ohjannut meitä ja omistajuutta. Organisaatiomme kasvaessa vaatimukset systemaattisesta ja integroidusta ESG-prosessista kasvavat. Toimenpiteiden vaikutuksia tulee myös analysoida ja raportoida avoimella tavalla. Haluamme myös seurata ESG-asioiden kehitystä alalla sekä tehdä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö on jo päässyt hyvään alkuun FVCA:n väliaikaiseen ESG-työryhmään osallistumisen myötä, sanoo Hartwall Capitalin sijoitustoiminnasta vastaava johtaja Niko Mokkila.

Vastuullisella sijoitustoiminnalla tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän johtamisen periaatteiden huomioon ottamista. Toimimalla näin tuemme kestävää kehitystä, resurssien tehokkaampaa hallintaa sekä kestävää arvonluontia.

– Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu ovat monien perheyritysten ytimessä. Meillä on omistajien vahva tuki näitä arvoja tukevien prosessien ja toimintojen kehittämiselle. Paitsi että ESG-painotus edistää kestävää kehitystä ja arvonluontia, se on myös erottamaton osa riskienhallintaprosessejamme, jotka ovat erityisessä fokuksessamme tänä vuonna, sanoo Hartwall Capitalin tukitoiminnoista vastaava johtaja Heidi Sulin.

 

YK: n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vuonna 2005 silloinen YK:n pääsihteeri Kofi Annan kutsui koolle suurimpia institutionaalisia sijoittajia kehittämään YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Periaatteet julkistettiin vuonna 2006 New Yorkin pörssissä. Periaatteet perustuivat ajatukseen, että painottamalla ympäristöön, yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja johtamiseen liittyviä näkökohtia, voidaan sijoitusten arvonkehitykseen vaikuttaa positiivisesti.

Viime vuosina monet suuryritykset ovat kärsineet kalliiksi osoittautuneista skandaaleista jättäessään vastuullisuusnäkökohdat huomiotta toiminnassaan. Näistä erehdyksistä on opittu, eikä vastuullisuus ja kestävä kehitys ole enää pelkkä trendi, vaan luonnollinen osa yhtiöiden strategiaa ja toimintaa. Suuret pankit ja rahoituslaitokset ovat perustaneet erilliset osastonsa varmistaakseen, että liiketoiminta täyttää vastuullisuuden vaatimukset. Tämän lisäksi on syntynyt kokonainen toimiala monenlaisia ja taustaisia palveluntarjoajia ja konsultteja, jotka avustavat yrityksiä ympäristöasioissa, yritysten sosiaalisessa vastuussa ja hallinnollisissa kysymyksissä.

On myös olemassa useita indeksejä, joilla voidaan mitata kuinka yritykset käsittelevät ESG-kysymyksiä. Tiedämme, että tällaisia mittareita on tulossa lisää sijoittajien, kuluttajien ja muiden sidosryhmien avuksi arvottamaan yrityksen menestystä muistakin kuin taloudellisista näkökulmista. Pidämme tätä kehitystä erittäin positiivisena.

 

PRI:n allekirjoittajana Hartwall Capital on sitoutunut:

  • Liitttämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosessia
  • Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
  • Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
  • Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  • Raportoimaan toimistaan ja vastuullisten sijoittamisen edistymisestä