Tekijä: Aurora

Ympäristöhuoltoalan yritys Remeon brändiuudistus viestii keskittymisestä kiertotalouden ytimeen

Remeo_auto

Remeo Oy, aiemmalta nimeltään SUEZ Suomi, uudisti nimensä ja brändinsä vuoden 2017 alkupuoliskolla osana siirtymistään Hartwall Capitalin omistukseen loppuvuodesta 2016. Uuden nimen latinankielinen merkitys on ’palata takaisin’, mikä yhdessä sloganin – Ajattele. Uudestaan. – kanssa kertoo Remeon toiminnan ytimessä olevasta kiertotalouden edistämisestä sekä luonnon resursseja säästävän yhteiskunnan kehittämisestä.

Kierrätys on kasvussa ilmiönä ja liiketoimintana. Kiertotalous on myös yksi hallituksen kärkihankkeista ja siihen liittyy valtava kasvupotentiaali.

”Näemme, että tällä markkinalla on positiiviset pitkäaikaisen kasvun trendit”, kertoo Hartwall Capitalin sijoitusjohtaja Jussi Salokangas. ”Suomi on monissa asioissa kärkijoukossa, mutta kierrätysasteessa olemme edelleen jäljessä esimerkiksi verrattuna muihin Pohjoismaihin. Samalla Suomessa ja EU:ssa on asetettu korkeat tavoitteet kierrätysasteen kehitykselle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Uskomme että alan kasvunäkymät ovat hyvät.”

”Remeon tyyppiset toimijat ovat kiertotalouden mahdollistajia, ja aivan avainasemassa, kun puhutaan materiaalin uusiokäytöstä, eli esimerkiksi kuitujen, muovin, lasin ja metallin kierrättämisestä kotimaiseksi raaka-aineeksi. Teollisuuden halu ja tarve käyttää uusioraaka-aineita kasvaa koko ajan.”

”Me olemme ennen kaikkea ostaneet yhtiön voidaksemme tukea sen kasvua. Kasvuun on monenlaisia mahdollisuuksia. Remeo voi kasvaa maantieteellisesti, laajentamalla palveluskaalaa tai yritysostojen kautta.”

”Hartwall Capital on pitkäaikainen ja kotimainen omistaja, haluamme olla tukemassa suomalaisten yritysten kasvua ja kehitystä pitkäjänteisesti”, linjaa  Salokangas.

Remeon toimitusjohtaja Jorma Kangas näkee omistajavaihdoksen aloittavan voimakkaan kehitysvaiheen yrityksessä.

”Vahva ja perehtynyt kotimainen omistaja luo erinomaiset edellytykset Remeon pitkäjänteiselle kehitykselle. Hartwall Capital myötävaikuttaa aktiivisesti orgaanisen kasvun aikaansaamiseksi. Remeon toimintaan sopivat yritysostot ovat myös selkeästi asialistalla. Äskettäin uudistunut hankintalaki sekä meneillään oleva jätelain osauudistus avaavat markkinoita ja tuovat mahdollisuuksia vapaalle kilpailulle”, summaa toimitusjohtaja Kangas.

 

Remeo työllistää noin 350 kierrätysalan ammattilaista ja yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 74 miljoonaa euroa. Erikoisajoneuvoja on noin 200. Remeolla on toimipisteitä Vantaalla, Riihimäellä, Tampereella, Heinolassa, Lahdessa, Porvoossa, Kotkassa, Turussa, Vaasassa, Uudessakaupungissa, Lappeenrannassa, Seinäjoella, Vihannissa ja Ylivieskassa. Remeolla on yhdeksän kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja vastaanottavaa laitosta ympäri Suomen. Laitoksilla kierrätetyt ja käsitellyt materiaalit toimitetaan tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn tai jalostukseen teollisuuden raaka-aineeksi.

Hartwall Capital ostaa SUEZin Suomen toiminnot

Hartwall Capital Oy Ab on sopinut ruotsalaisen SUEZ Recycling AB:n kanssa SUEZ Suomi Oy:n koko osakekannan ostosta. SUEZ Suomi vastaa ranskalaisen SUEZ Group-konsernin Suomen liiketoiminnoista.

SUEZ Suomi on toiminut Suomessa vuodesta 1964, ja vuodesta 1998 se on kuulunut SUEZ-konserniin. SUEZ Suomi on toimialansa johtavia yhtiöitä Suomessa. Sen liikevaihto oli vuonna 2015 71 miljoonaa euroa ja yhtiöllä on noin 300 työntekijää. Yhtiö tarjoaa monipuoliset jätteenkierrätys- ja esikäsittelypalvelut yrityksille, kunnille ja kotitalouksille koko maassa, 200 ajoneuvon ja kahdeksan esikäsittelylaitoksen avulla. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. eri jätejakeiden keräys, kuljetus ja esikäsittely. Kerätyt ja esikäsitellyt jätejakeet päätyvät uusiomateriaaleiksi, energiantuotantoon tai ne ohjataan tarvittaviin loppukäsittelyihin.

Hartwall Capitalin toimitusjohtaja Eeva Ahdekivi kommentoi: ”SUEZ Suomen liiketoiminta ja asema markkinallaan ovat vakaita, ja yhtiöllä on hyvät kasvunäkymät pitkällä aikavälillä. Kierrätyksen ja uusiomateriaalien tarve ja niihin kohdistuvat vaatimukset tukevat toimialan kasvua jatkossa. SUEZ Suomi sopii hyvin Hartwall Capitalin strategiaan toimia harvoihin merkittäviin omistuksiin keskittyvänä, pitkäaikaisena omistajana yhtiöissä, joissa voimme aktiivisena omistajana tukea arvonluontia. Arvostamme yhtiön johdon tekemää hyvää työtä ja kannustamme heitä tarttumaan tuleviin kasvun mahdollisuuksiin.”

SUEZ Suomen toimitusjohtaja Jorma Kangas toteaa: ”Olemme onnistuneet viime vuosina parantamaan SUEZ Suomen kannattavuutta, samalla kun olemme kasvattaneet yritysasiakkaille suunnattua liiketoimintaa. Uuden omistajan tuella voimme edelleen keskittyä hakemaan kasvua, esimerkiksi laajentamalla palvelutarjontaamme ja identifioimalla uusia asiakastarpeita toimialallamme.”

Kaupan odotetaan toteutuvan ennen vuoden 2016 loppua. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan ehtoja ei julkisteta. SUEZ Suomen nimi ja liikemerkki uudistetaan vuoden 2017 aikana yhtiön poistuessa Suez-konsernista, uudesta nimestä tiedotetaan vuoden 2017 alkupuoliskolla. Yrityskaupalla ei ole suoraa vaikutusta yhtiön operatiiviseen toimintaan. Yhteystiedot ja asiakaspalvelu säilyvät ennallaan.

Hartwall Capital on suomalainen, perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tekee suoria osakesijoituksia valikoituihin pörssiyhtiöihin ja ei-listattuihin yhtiöihin. Hartwall Capital kasvattaa omistustensa arvoa toimimalla aktiivisena omistajana ja tukemalla yhtiöiden kasvua. Hartwall Capitalin omistusten arvo on yli 700 miljoonaa euroa, merkittäviä osakeomistuksia on kahdeksassa yhtiössä.

EY Corporate Finance, Hannes Snellman, Deloitte ja Vahanen toimivat Hartwall Capitalin neuvonantajina yrityskaupassa. Rahoituksen järjestäjänä toimii Nordea.

Lisätietoja:
Jussi Salokangas, Sijoitusjohtaja, Hartwall Capital
soittopyynnöt 09 6818 560

www.suez.fi
www.hartwallcapital.fi

HC Ventures luopui omistuksestaan Finex Oy:ssa

HC Ventures Oy on 1.6.2016 tehdyllä kaupalla myynyt omistamansa Finex Oy:n osakkeet kansainväliselle erikoiskemikaaliyhtiölle Johnson Matthey Plc:lle.

Lisätietoja:
Mats Therman, HC Ventures, toimitusjohtaja, puh. (09) 6818 5617

Nimityksiä Hartwall Capitalissa

KTM Thomas Blumberg on nimitetty Hartwall Capitalin talousjohtajaksi (CFO) 2.5.2016 alkaen.

KTM Jussi Salokangas on nimietty Hartwall Capitalin sijoitusjohtajaksi (Chief Investment Officer) 1.6.2016 alkaen.

Eeva Ahdekivi nimitetty Hartwall Capitalin toimitusjohtajaksi

Kauppatieteiden maisteri Eeva Ahdekivi, 48, on nimitetty Hartwall Capital Oy Ab:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2015 alkaen.

Eeva Ahdekivi on aiemmin toiminut Solidium Oy:n sijoitusjohtajana 2009-2015 sekä johtavana erityisasiantuntijana Valtioneuvoston omistajaohjausosastolla 2007-2009. Ennen tätä hän toimi johtajana Pohjola Omaisuudenhoito Oy:ssä 2004-2006 sekä partnerina Conventum Oyj:ssä 1997-2003. Hartwall Capitalin nykyinen toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld, 64, jää alkuperäisen sopimuksen mukaan eläkkeelle 30.9.2015.

Lisätietoja:
Tom von Weymarn, hallituksen puheenjohtaja: +358 400 212386
Ole Johansson, hallituksen varapuheenjohtaja: +358 40 7544360

Hartwall Capital luopui omistuksestaan Cramossa

Hartwall Capital on tänään tehdyllä kaupalla myynyt Cramo Oyj:n osakkeensa ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle Zeres Capital AB:lle.

Lisätietoja:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, puh. (09) 6818 5611

Hartwall Capital sijoittaa juomateollisuuteen

Hartwall Capital on päättänyt investoida juomateollisuuteen, tukemalla Royal Unibrew A/S:n hanketta ostaa juomayhtiö Oy Hartwall Ab:n. Kaupan closingin yhteydessä Hartwall Capital tulee merkitsemään 1.046.500 kpl Royal Unibrew osakkeita, mikä vastaa 9,39 %:n omistusosuuden yhtiöstä emission jälkeen. Hartwall Capitalista tulee näin Royal Unibrewin toiseksi suurin omistaja Chr.Autustinus Fabrikker A/S:n jälkeen.

“Royal Unibrew on tänään yksi Euroopan kannattavimmista juomayhtiöistä ja pidämme tätä hienona mahdollisuutena osallistua vahvan juomakonsernin kehittämiseen Pohjoismaissa ja Baltiassa”, sanoo Hartwall Capitalin toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.

Lisätietoja antaa:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, puh. 09 6818 560
Tom von Weymarn, hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 6818 560
www.royalunibrew.dk

Karelia-Upofloorin ja Kährsin yhdistyminen hyväksytty

Kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Kährsin ja Karelia-Upofloorin yhdistymisen.

Kährs ja Karelia-Upofloor ilmoittivat lokakuussa aikomuksestaan yhdistyä Euroopan johtavaksi puulattioiden valmistajaksi. Sopimuksen mukaan yhdistymisen ehtona oli kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Tämä ehto on nyt täytetty ja  yhdistyminen on näin ollen toteutettu.

Lisätietoja:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja: 09 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kährs.com

Karelia-Upofloor ja Kährs yhdistyvät

Suomalainen Karelia-Upofloor Oy (”Karelia-Upofloor”) ja ruotsalainen AB Gustaf Kähr (”Kährs”) yhdistyvät Euroopan johtavaksi puulattiapäällystevalmistajaksi. Uudesta yhtiöstä tulee markkinajohtaja Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Venäjällä, ja sillä on vahva markkina-asema Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Yhdistetyn yhtiön liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa.

”Karelia-Upofloor ja Kährs täydentävät toinen toisiaan sekä tuotteillaan että maantieteellisesti. Pitkäjänteisenä omistajana uskomme, että yhdistyminen luo kilpailukykyisemmän yrityksen pirstaloituneilla markkinoilla. Yhdessä yhtiöillä on paremmat valmiudet vastata markkinoiden tuomiin haasteisiin”, sanoo Hartwall Capitalin toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.

Kährsin pääomistajasta, Triton rahasto III:sta, tulee uuden yhtiön suurin omistaja. Hartwall Capitalista tulee toiseksi suurin omistaja ja yrityksen johto tulee omistamaan jäljelle jäävän osuuden. Hartwall Capital on ollut Karelia-Upofloorin omistaja vuodesta 2004.

Yhdistyminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Lisätietoja:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja: 09 6818 560
www.kareliaupofloor.com
www.kährs.com

Hartwall Capital ostaa Helsingin keskustassa sijaitsevan Lampan talon

Suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö Hartwall Capital Oy Ab on tänään ostanut Lampan talon Hotelli Helena Oy:n konkurssipesältä.

Hartwall Capitalin tarkoituksena on avata Lampan talon katutaso yleisölle sekä käyttää rakennuksen toimistotilat perheyrityksen liiketoiminnalle. Muut toimisto- ja liiketilat on tarkoitus tarjota vuokrattaviksi.

Hartwall Capitalin aikomus on entisöidä ja kunnostaa rakennus sen kulttuurihistoriallista taustaa kunnioittaen. Samalla Hartwall Capital haluaa osallistua tämän kulttuurihistoriallisesti tärkeän korttelialueen vastuulliseen kehittämiseen ja elävöittämiseen Helsingin kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Talon kunnostus on tarkoitus aloittaa kesällä 2012 ja talon arvioidaan olevan yleisön, muiden vuokralaisten ja yhtiön käytössä kesällä 2013.

”Vuonna 1836 juomayhtiö Hartwall aloitti liiketoimintansa samassa korttelissa Sederholmin talossa. Ottaen huomioon, että Hartwall Capitalilla on juuret Helsingin kaupungissa ja Helsinki on aina ollut merkittävässä roolissa yrityksen historiassa, yhtiöllä on luonnollinen kiinnostus osallistua kulttuurihistoriallisen korttelialueen kehittämiseen”, sanoo toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld.

Lisätietoja:
Guy Reinikainen, talousjohtaja: 09 681 8560