Julhälsningar

Vi tackar för gott samarbete under det gångna året och önskar en fridfull juletid och ett Gott Nytt År 2019!

Vi vill inte att unga lämnas ensamma att kämpa med sorg, nedstämdhet eller illamående. Därför har vi i år gjort en juldonation till HelsingforsMission för att hjälpa unga och unga vuxna. Krisjouren för unga erbjuder avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd på svenska och finska.

Juliga hälsningar,

Team Hartwall Capital