Hartwall Capital är ett finskt familjeägt investeringsbolag som eftersträvar hållbart värdeskapande genom aktivt ägande.

  • Värdet av innehav EURm 643 Värdet av innehav EURm
  • Anställda 8 Anställda
  • Antalet portföljbolag 7 Antalet portföljbolag

Hartwall Capital har sina rötter i dryckesbolaget Oy Hartwall Ab, som  grundandes år 1836. Investeringsverksamheten i Hartwall Capital startade år 2008, när aktierna i dryckesbolaget såldes och ägarna bytte ut sitt innehav i bryggeriindustrin till ett innehav i ett investeringsbolag.

Hartwall Capital investerar i börsnoterade och i onoterade bolag. Den gemensamma nämnaren för alla investeringar är, att Hartwall Capital bör kunna identifiera möjligheter att utveckla bolagets verksamhet och skapa värde genom aktivt ägande.

Genom att centralisera ägarnas kapital kan Hartwall Capital agera som en betydande aktör i det finska näringslivet genom sina innehav.